100 års jubilæumsfest i Brønderslev Grundejerforening

19/12/22

100 års jubilæumsfest i Brønderslev Grundejerforening

Brønderslev Grundejerforening fejrede 100 års jubilæum den 10.dec. 2022 ved en reception i Den Runde Pavillon, hvor der var mødt mange medlemmer og øvrige gæster op for at deltage i fejringen af Brønderslev Grundejerforenings jubilæum.

Svend Andersen kom i sin velkomst tale ind på, at et 100 års jubilæum, er en stor dag for foreningen og sine medlemmer. Der er en sådan dag, hvor vi skal tænke tilbage på alle de mange frivillige personer, som gennem årene har ofret deres frivillige kræfter på at fastholde idegrundlaget for Brønderslev Grundejerforening, sociale relationer og foreningens fremtid og udvikling. Vil dette fællesskab kunne fortsætte de næste hundrede år, svaret til det - ja ”da troen på det skal være til
stede”.

Samfundet og dagligdagens problemer er ikke blevet mindre kompliceret for grundejere og udlejere. Tidens udvikling for sammen lægning til større enheder har ikke gjort behovet mindre. Afstanden fra de besluttende myndigheder og til de daglige problemer der rører sig i samfundet, mangler mere genlyd og større omtale.

Bestyrelsen havde fremrykket receptionen til d. 10. december 2022 for ikke at komme fortæt på julen. Der var i dagens løb mødt personer op fra medlemmer, forretningsforbindelser, samarbejdspartner og byråd til nogle hyggelige timer i Den Runde Pavillon.

Efterfølgende gav formanden et resume omkring starten af Brønderslev grundejerforening i december 1922. Område omkring Vester Brønderslev var i en rivende udvikling. Infrastrukturen var tidligere blevet forbedret. Hovedvejen mellem Hjørring og Aalborg gik lige forbi og jernbanen som tidligere var blevet anlagt gav et væsentlig bidrag for tilflytning af produktionsfirmaer. Byen voksede og i 1921 blev udnævnt til Brønderslev Købstad.

Denne udvikling medførte mangel på arbejdskraft og forsagede derved en stor tilflytning til byen. Det medførte samtidig en stor mangel på udlejnings boliger. Facader i byen blev anvendt som reklamesøjler om leje af boliger mv. Tomme grunde blev fyldt med gamle landbrugsmaskiner. Der var i den grad kaos i Brønderslev by. Disse forhold førte til, at der var personer i byen der mødtes for at drøftede situationen, og Brønderslev Grundejerforening blev dannet et år efter, at Vester Brønderslev blev købstad og tog navn forandring til Brønderslev.

Historie om Brønderslev Grundejerforening i årene fra 1922 til 2022 har nuværende bestyrelsen foreningen valgt at gengive i et jubilæumsskrift ”Brønderslev Grundejerforening gennem 100 år” der kan købes i den lokale Bog og Ide i Algade. Ved udgivelsen af bog kunne nuværende bestyrelse sige tak for det store frivillige arbejde, som bestyrelserne har udført op igennem årene.

Bestyrelsen fandt også anledning til på jubilæumsdagen, at sige tak til en nulevende person for det store stykke arbejde, som han har gennemført i perioden 1985 til 2013. De først 2 år som bestyrelsesmedlem og efterfølgende 26 år som formand. Tømmermester Jørgen Jensen fik tildelt diplom som æresmedlem af Brønderslev Grundejerforening.