Generalforsamling i Borger9700 onsdag den 15. marts kl. 19.00 på Hotel Phønix

15/03/23

Borger9700 afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 15. marts 2023, kl. 19.00 på Hotel Phønix, Brønderslev.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 9.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen, d.v.s. senest den 28. februar 2023.

P.v.b

Jens Tofting, formand

Mail-adresse:
jens.tofting@live.dk