Sidstehjælpskursus

12/01/22

INVITATION TIL KURSUS OM ”SIDSTEHJÆLP”

Onsdag, den 12. januar 2022 kl. 16 til 20.

i Sognegården, Bredgade 104, 9700 Brønderslev

Sidstehjælpskursus er folkeoplysning om døden og har til formål at bibringe almenbefolkningen øget viden om døden og om det at stå i den svære situation, når en nærtstående skal dø. Mange oplever, at de har manglende erfaring i forhold til dette.

At tale om døden er stadig et tabu, og i løbet af kurset bliver der sat ord på mange af de ting, som er svære at tale om. Det drejer sig både om helt konkrete praktiske ting og om de psykologiske processer og sociale problemstillinger.

Kurset omhandler både det, som sker inden døden, men også om det der sker, efter man har taget afsked med livet, og om de problemstillinger, som kan opstå i disse situationer.

Kursusdeltagerne vil løbende blive inddraget i samtaler om deres egne erfaringer.

Kurset ledes af hospicechef Birgitte Nielsen og souschef Anni Hansen, som begge igennem deres arbejde på Hospice Vendsyssel i de sidste 12 år har stor erfaring i forhold til at være tæt på både døende og patienter og deres pårørende.

Kurset varer 4 timer, hvor KAMILLUS serverer kaffe og sandwich.

Indbydelsen sendes til samtlige menighedsråd i Brønderslev Kommune, sorggrupper, vågere og Kamillus – medlemmer.

Alle er velkomne til at tage andre interesserede med .

Tilmelding senest den 10/1 22 til Solveig Skovrider på 30 63 41 27

eller e-mail: solveig.sk@gmail.com.

Vi håber, at emnet vækker interesse og mange støtter op om kurset.

På vegne af KAMILLUS Brønderslev

Solveig Skovrider