Nyt hold i toppen af Brønderslev Golfklub

22/03/23

Nyt hold i toppen af Brønderslev Golfklub

Den nye ledelse / bestyrelse i Brønderslev Golfklub har nu konstitueret sig efter afviklingen af den
ordinære generalforsamling, hvor der af generationsskifte, arbejdsmæssige og helbredsmæssige
årsager skulle vælges 6 personer. 1 genvalg og 5 nyvalg.
Et godt hold er nu sat, hvor de overordnede opgaver og ansvar er fordelt på flere hænder.

Formand:
Thomas Sørensen … genvalgt, men ny som formand

Næstformand og baneansvarlig:
Morten Jensen … nyvalgt

Kasserer:
Peter Møller .. ikke på valg

Kommunikationsansvarlig:
Jes Jacob … nyvalgt

Sportsansvarlig:
Oliver Wittrup Mortensen … nyvalgt

Serviceansvarlig:
Majbritt Iversen … nyvalgt

Klubhusansvarlig:
Ole Lengsø … nyvalgt

Drømmescenariet er 1.450 medlemmer

Der er rigtigt mange udfordringer ved at drive en forening, uanset om det er sport, kultur eller
andet, og en kompakt medlemsskare samt en helt masse frivillige hænder er et helt nødvendigt
fundament, for at drive en forening som Brønderslev Golfklub.
Derfor har bestyrelsen til alle tider fokus på medlemsjagt, …og målet for den nye bestyrelse på den
korte bane er at hæve medlemstallet fra de nuværende godt 1.100 medlemmer til godt 1.200
medlemmer.
Og drømmescenariet på den lange bane er 1.400 – 1.450 medlemmer, som golfbanen i
Brønderslev i øvrigt har kapacitet til.
Vi har en fantastisk golfklub med 3 sløjfer ( 27 huller) samt en ”pay and play” på 9 huller
beliggende i en fantastisk natur. Med 3 sløjfer kan man vælge de 2, når man spiller 18 huller, og
dermed kan der blive en god variation på golfrunden, der typisk tager 3 – 4 timer.
Som den ene af de to eneste klubber i Vendsyssel med 3+ sløjfer er det givetvis de fint varierede
27 huller i klubben, der trækker medlemmer, der i øvrigt kommer fra byer overalt i det midterste
Vendsyssel og sydpå… endda også fra Aalborg, hvor der kan være store udfordringer med at få
spilletider i de to klubber

Disse ting er ganske givet grundlaget for, at Brønderslev Golfklub både er Vendsyssels største
golfklub, samt Brønderslev Kommunes største sportslige forening.
Brønderslev Golfklub har tidligere haft flere medlemmer, men der er igennem årene kommet flere
golfklubber til, men tilbuddene fra andre sportsgrene m.fl. påvirker også medlemstallet.
Bestyrelsen ser rigtigt store udviklingsmuligheder for klubben i et noget svært fritidsmarked for
fremtiden. Massiv markedsføring, gode fortællinger, passe godt på vores mange frivillige og ledere,
fine omgivelser, supergode klubhusforhold, med en præmieret golfcafe, der er bortforpagtet, med
en optimeret golfbane, med spændende og anderledes træningstilbud med klubbens ansatte
golfpro/træner, som er en af de ypperste i Danmark, med golfophold, osv. osv., således der er
optimale forhold for såvel medlemskredsen samt de 5.500 – 6.000 gæstespillere, der årligt
besøger vores klub.
For at give et medlemskab mere værdi samarbejder Brønderslev Golfklub med de øvrige nordjyske
klubber, venskabsklubber i Danmark, i alt 27 klubber, hvor der kan spilles golf hos disse til halv
pris.
Derudover har klubbens medlemmer mulighed for … ved at betale et beløb på kr. 975,00,00 årligt
udover fuldt kontingent … at spille frit på golfbanerne i Sæby, Hjørring, Hals og Ørnehøj, Aalborg.
Brønderslev Golfklub deltager også i diverse turneringer, hvor vores 1 division ligger lige i hælene
på den øvrige elite her i Danmark.
Brønderslev Golfklub har 12 ansatte, hvortil ikke mindst kommer ca. 100 frivillige samt vores
fantastisk gode samarbejdspartnere/sponsorer, der alle er det helt fundamentale grundlag til at
bistå med arbejdet for at drive klubben på allerbedste måde i dagligdagen