Planer om nyt kultur og samlingssted er et skridt nærmere

04/05/22

Planerne om at omdanne PN Beslags bygninger i Brønderslev til byens nye kultur- og samlingssted er nu et skridt nærmere, og der skal nu gennemføres en analyse af, hvordan projektet kan blive til virkelighed.  Analysen finansieres af Brønderslev Kommune, Fonden Fabrikken, Museum for Forsyning og Bæredygtighed og den filantropiske forening Realdania.

”Med Byrådets samlede opbakning til den nye vision for området og med Realdanias støtte har der aldrig været bedre muligheder for at lykkes med et projekt, der er godt for Brønderslev by og kommune. Nu skal vi gå i dybden med, hvordan vi får skabt et fantastisk område, hvordan PN beslag’s bygninger kan anvendes, hvordan sammenhængen til midtbyen kan styrkes. Vi skal fastlægge forretningsmodeller for de involverede parter, finde finansieringen og meget mere,” forklarer formand for styregruppen Peter Stecher.

Byrådet vedtog i december 2021 denne vision for Kulturområde Hedelund

Kulturområde Hedelund skal være borgernes nye kultur- og forsamlingssted. Et sted som forener fortid og fremtid med udgangspunkt i de historiske industribygninger og parken, som har dannet grundlag for Brønderslev Bys udvikling og fortælling. Et sted som både danner rammen om kulturoplevelser skabt af professionelle og frivillige.  Et sted hvor foreninger og frivillige ildsjæle kan udfolde sig og et sted som danner den unikke ramme om centrale familiebegivenheder.

Projektchef i Realdania, Ditte Marquard Jessen siger: “Omdannelse af historiske bygninger og kulturmiljøer til nye levende kultur- og mødesteder er virkningsfulde elementer i arbejdet for attraktive og levende byområder. Disse elementer er til stede i Kulturområde Hedelund og derfor er det interessant nærmere at undersøge, hvordan Museum for Forsyning og Bæredygtighed og Brønderslev Amatør Scene kan bruge de tidligere produktionsbygninger til nye kulturaktiviteter på et bæredygtigt grundlag. Projektidéen har klart et potentiale til at løfte Brønderslev som turistdestination og skabe nye rammer for fællesskaber i byen. Og så er det også godt at se, at tankerne om et Ny Hedelund-madkulturhus løftes ind i arbejdet med Kulturområdet.”

Kulturområdet Hedelund skal som udgangspunkt rumme tre delprojekter

  • Museum for Forsyning og Bæredygtighed – Det nye Vildmosemuseum
  • Fonden Fabrikken der bygger til Brønderslev amatørscene (BAS) med teater, biograf og koncertsal
  • Hedelund – forsamlings- og madkulturhus

Analysen afsluttes i februar 2023 med en politisk behandling i Byrådet og gennem dialog med Realdania og andre fonde og foreninger. Derefter fastlægges den videre proces for projektet.

”Det her kan blive den største investering på Kulturområdet i Brønderslev Kommune nogensinde. Noget der skal stå i 100 år. Så vi skal selvfølgelig tænke os rigtig godt om, og rådføre os med de bedste eksperter på området. Det er det vi får mulighed for nu. Vi vil skabe et sted der bliver af stor værdi for alle os der holder af Brønderslev. Vores drøm er jo et kulturhus med teater, biograf og udstillinger. Et kulturelt forsamlingshus med god mad. Hele byens nye mødested midt i vores fantastiske park.”, siger Peter Stecher.

Formanden for Museum for Forsyning og Bæredygtighed, Inger Møller udtaler; ”Det her er begyndelsen på realiseringen af et kulturhus der kommer til at indeholde et museum af høj kvalitet – et museum med et ambitionsniveau der aldrig er set lignende i Brønderslev by. Vi er glade for Realdanias tilsagn og ser rigtig meget frem til det videre arbejde”

Der bliver dialog med en række forskellige aktører i den næste fase af projektet. Flere aktører vil undervejs blive inddraget i organiseringen af projektet.

”Fonden Fabrikken er sat i verden for at styrke byen Brønderslev. Vi er sikre på, at et levende og spændende kulturelt mødested er det der kan være med til at gøre Brønderslev til en endnu bedre by. Både for os der bor her i forvejen og for dem der er nysgerrige på at besøge os og flytte hertil”, udtaler Martin Østergaard, formand for Fonden Fabrikken