Brønderslev Forsyning: Nye takster for vand, spildevand og fjernvarme

09/12/22

Nye takster for vand, spildevand og fjernvarme

Bestyrelsen har fastsat følgende takster for 2023. Der er foretaget nogle mindre korrektioner af taksterne, men generelt ligger prisstigningerne for vand, afledning af spildevand og levering af fjernvarme under den inflation, som i øjeblikket præger samfundet.

"Vi er meget tilfredse med, at vi med beskedne modifikationer kan holde et fornuftigt takstniveau for 2023. Det er udfordrende tider, vi lever i, og på denne baggrund er det særligt tilfredsstillende, at vi inden for fjernvarmen kan holde udviklingen i varmeprisen næsten i ro." forklarer formand for bestyrelsen, Lasse Riisgaard.

På spildevandsområdet har Forsyningen som noget nyt indført et nyt fast bidrag, som indfases i roligt tempo fra 2023. På denne måde bliver takststrukturen på spildevandsområdet helt sammenlignelig med de øvrige nordjyske forsyninger, idet Brønderslev Forsyning som den eneste indtil nu ikke har haft et fast ledningsbidrag.