62 medlemmer til generalforsamlingen i Borger 9700 onsdag aften

16/03/23

 

Der var mødt 62 medlemmer til generalforsamlingen i Borger 9700 onsdag aften.

Her er beretningen:

Beretning 2022/2023

Vi har igen i år haft et begivenhedsrigt år med mange aktiviteter,

Vi er omkring 600 medlemmer, men der er plads til mange flere. Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere står vi, og jo flere muligheder giver det os i bestyrelsen i vores arbejde.

Det er meget glædeligt, at der blandt vore medlemmer er mange, som har lyst til at være med til at skabe aktiviteter i byen. Vi har i Borger9700 en Kulturgruppe, der har gennemført flere arrangementer siden sidste generalforsamling. Gruppen har bestået af Else Simonsen og Dorte Stiller. De trækker sig desværre tilbage, bortset fra at de har lovet at stå for operaen. Vi er dem stor tak skyldig for det store arbejde de har gjort for byens borgere. Vi arbejder på at finde nye frivillige til kulturarbejdet. I er velkomne til at melde jer eller foreslå andre. Vi har også en Bæredygtighedsgruppe, der gennemførte en festival i 2022 og er ved at forberede en festival i 2023. Tusind Tak til alle i grupperne.

Overskriften for bestyrelsens arbejde er, at Borger9700 primært skal arbejde for Brønderslevs borgere. Det gør vi f.eks. ved at styrke Brønderslevs byområde med et kulturelt, socialt og praktisk fællesskab, der gør Brønderslev til fortsat at være et attraktivt sted at bo. Vi vil jo gerne så meget, men vi har begrænsede såvel økonomiske som tidsmæssige ressourcer – vi er jo alle frivillige.

Vi bestræber os på aktivt at følge med i, hvad der planlægges for byen, og hvad der reelt sker i byen. Vi konstaterer med glæde at der sker en udvikling af byen bl.a. med de nye forretninger der er kommet ved den gamle hovedvej (Aalborgvej)med nye virksomheder som Jysk, Harald Nyborg, Mariendal, MC Donalds, Ok, Padelcenter Nord, Dollarstore m.m.

Vi vil jo gerne så meget, men vi har begrænsede såvel økonomiske som tidsmæssige ressourcer – vi er jo alle frivillige.

Vi arbejder med følgende opgaver:

Vores By Brønderslev: Der arbejdes med opbygningen af organisationen, der skal samle Brønderslev by, handelsliv, industri og foreninger. Der er lavet struktur og vedtægter, der opererer med en bestyrelse og fire advisory boards for henholdsvis erhverv, kultur, foreninger og handel. Sammensætningen af bestyrelsen på sigt er stadig uklar, men det er bestyrelsen, der træffer beslutningen mens de fire advisory boards, som navnet antyder kun er rådgivende.

Midtbyen og Banegårdspladsen:

Man starter nu med at gennemføre den plan for Banegårdspladsen, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Den første etape er nu med forsinkelser færdig. En ny trafikterminal er anlagt. Senere går man i gang med at opføre boliger og erhverv på pladsen inklusivt Nørregade, der nedlægges mellem Bredgade og Grønnegade. Der bliver også en stor åben opholdsplads med bl.a. butik og cafe. Vi synes stadigvæk at pladsen skal opkaldes efter Peder Nielsen.

Kulturområde Hedelund: Gennem de seneste år har der på forskellig vis været arbejdet med kulturprojekter som hver især repræsenterer et løft af Brønderslev by. Madkultur- og forsamlingshuset Hedelund, Museum for Forsyning og Bæredygtighed (MOSS) og Brønderslev Amatørscene (BAS) er tre projekter, der hver især tager udgangspunkt i at styrke fællesskabet og mulighederne for at borgerne kan opleve og udfolde sig i Brønderslev by. I de gamle PN-fabriksbygninger er der ved at blive skabt forudsætningerne for at skabe nyt liv ved at BAS flytter ind med teater og biograf og Moss skaber et nyt museum, der kan tiltrække besøgende nationalt og internationalt. MOSS har købt bygningerne der skal rumme Det ny Vildmosemuseum. Fonden Fabrikken har købt bygningerne der skal rumme BAS. Flere funktioner og aktiviteter i de tre institutioner overlapper hinanden, hvorfor der gennem samarbejde og samtænkning kan skabes synergieffekter. Disse projekter udgør en samlet vision. En central strategisk kulturpolitisk vision for Brønderslev Kommune. Visionen ligger i forlængelse af ”Masterplan for Kultur og

Fritidsbæltet i Brønderslev by” fra år 2006. Realiseringen af projektet skal repræsentere et kvantespring i udviklingen af både Brønderslev by og Brønderslev Kommune. Projektet skal være motoren der styrker den sociale

sammenhængskraft i byen og i hele kommunen. Projektet der med sin historiske bevidsthed og sit udgangspunkt i de stærkeste miljøer i byen er katalysator for levendegørelsen af Brønderslev Kommunes Vision; Et godt sted at leve. Den nye restaurant Hedelund indgår i denne vision. Kommunalbestyrelsen har besluttet den omtrentlige beliggenhed af den ny restaurant. Det bliver tættere på de gamle PN-bygninger og søen end den gamle, men planen er at den skal tilbyde de samme muligheder som den gamle restaurant.

 

Rhododendronparken: Vi bør dog tænke det sammen med udviklingen af Rhododendron parken. Vi vil skabe en sammenhæng mellem Fabrikken og parken. Museet og BAS vil lave aktiviteter i parken og den nye restaurant skal

samtænkes med Fabrikken. Vi skal også modernisere parken med ny legeplads og plads til de unge. Vi skal tænke stort og skabe faciliteter, der kan tiltrække nye beboere, mere handel og flere turister. Vi må skabe en vision som alle er med i inklusive kommunen.

 

Den nye legeplads er blevet indviet.

 

Banegården:

 

Vores arbejde for at få hævet perronen på stationen har båret frugt, da der nu er bevilget knap 50 millioner kroner til ombygningen. Kommunen er i dialog med Banedanmark om arbejdet. Det forventes at arbejdet startes i år og afsluttes næste år.

 

Udviklingen af byggegrunde: Der mangler stadig byggemodne grunde i Brønderslev by. Man er nu i gang med at byggemodne grunde i Brønderslev Syd. Man taler om at byggemodne nye grunde nord for byen. Der bliver også bygget nye huse rundt omkring i byen.

Bosætningspjece: Borger 9700 har udarbejdet en bosætningspjece, som bl.a. benyttes af byens ejendomsmæglere og boligselskaber. Den trænger dog til en opdatering, som vi satser på at færdiggøre inden for det næste år.

Stisystem: Henning Krabbe har for borger 9700 i samarbejde med kommunen udviklet en plan for forlængelse af Energiruten, der går i området omkring forsyningen/flisværket til at gå til og fra Verdens Ende (ca. 3. km). Der er opnået fondsbevilling. Den grønne patrulje har påtaget sig at forberede stien. Stien ventes klar til maj i år.

Kulturelle aktiviteter: I 2022 gennemførte vi Sankthansaften og opera. Begge var begunstiget af godt vejr og var meget velbesøgte. Kulturgruppen arrangerede desuden koncerter med Vivi Steffensen og deltog i Kulturdagen i efteråret. Planlægningen for det næste år er i gang og omfatter bl.a. en sankthansaften, hvor der bliver flere aktiviteter for børnene, kulturugen og en opera koncert.

Bæredygtighedsfestival:  Det lykkedes os at gennemføre den 8. bæredygtighedsfestival omkring uge 35. Vi har spredt vingerne så festivalen l fremover omfatter hele Vendsyssel. Sidste år havde vi dog kun en aktivitet udenfor Brønderslev kommune: en spis sammen middag med foredrag på Kornets Hus. Vi havde også spis sammen middage på Cafe Cox, i Brønderslevhallerne, på Dorf Møllegård. Vi afholdt bl.a. arrangementer om bl.a. fremtidens energi, bæredygtige boliger, biodiversitet og vild natur, små og specielle lokale virksomheder og foreninger. Desuden havde vi som sædvanligt et samarbejde med kommunens to gymnasier om et dagsarrangement om verdensmålene.

Vi gjorde udover vores sædvanlige husstandsomdelte avis god brug af vores hjemmeside for festivalen og Facebook opdateringer. Sidste år blev vi også forkælet med flotte videoer fra flere af arrangementerne lavet af Poul Larsen.

Vi havde sidste år lånt et tomt butikslokale i Bredgade, som vi lavede til et udstillingslokale og brugte til flere arrangementer.

Vi er nu blevet medlemmer af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Nord Danmark (NBE). Det er et samarbejde mellem de fleste nordjyske kommuner og mange erhvervsvirksomheder om bæredygtig omstilling af produktion.

Vi er i fuld gang med at planlægge den 9. festival. Denne gang vil vi lave flere arrangementer i Vendsyssel. Vi har indledt et samarbejde med Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt kommuner. Vi vil herudover bl.a. lave spis sammen middage og arrangementer om landbrug og klima, biodiversitet og vild natur, energi (herunder atomkraft og fremtidig bæredygtig fjernvarme) og bæredygtige boliger.

Vi har hidtil været tre arrangører: Borger 9700, FN-forbundet og Dronninglund Turistforening. Desværre har Dronninglund Turistforening trukket sig, da der ikke er tilstrækkeligt turisme i vores program. Jeg vil gerne takke dem for det store arbejde de har lagt over årene. Heldigvis fortsætter to fra Turistforeningen med arbejdet i privat kapacitet. Moss Museum for forsyning og bæredygtighed er kommet ind i arbejdet hvilket er godt.

Vi er altid åbne for forslag fra medlemmerne om hvad vi skal beskæftige os med og arrangementer vi skal planlægge.

Bestyrelsen i Borger 9700:

Formand: Jens Tofting

Næstformand: Per Nielsen

Kasserer: Kirsten Thomsen

Sekretær: Holger Hansen

Medlem: Runa Friis Hansen

Medlem: Lars Bisgaard Andreasen

Medlem Ina Idskov