Historien om Vores By Brønderslev

Vores By Brønderslev er en fælles vision for Brønderslev

Vores By Brønderslev er sat i verden for at skabe de bedste rammer for, at Brønderslev kan samles og vi kan skabe et rum, hvor alle med tilknytning til Brønderslev kan møde hinanden og vi kan gentænke og udvikle byen sammen.

Brønderslev har i 2021 eksisteret som købstad i 100 år, og målet er, at vi også de næste 100 år har en blomstrende by, som det er dejligt at leve og arbejde i. Det kan vi kun gøre, hvis hele byen samles og er fælles om det. Nu har vi taget det første vigtige skridt på rejsen med Vores By Brønderslev.

Vores fælles vision

Vi har skabt en fælles vision for Brønderslev - nemlig at i Brønderslev er vi sammen om at leve sammen. Det handler om alt det fantastiske vi kan skabe for Brønderslev, hvis vi bliver endnu bedre til at udvikle byen sammen.

Brønderslev er i dag en by med liv og masser af aktiviteter. Men de handler måske ikke så meget om selv byen, men er mere enkeltstående initiativer. Derfor er der også nogle gange en følelse af, at sammenhængskraften i Brønderslev ikke er så stærk, som vi kunne ønske os, og at vi driver længere væk fra hinanden.

Det har vi et ønske om at lave om på i samarbejde med jer – hele byen. For Brønderslev er en god by med masser af potentiale og mennesker, der vil byen og hinanden det bedste. At udnytte det potentiale kræver mod. Mod til at sænke paraderne, tale åbent om sine egne ideer og ønsker og ikke mindst at lytte til andres. Mod til at møde op, være med og rive gamle vaner ned og opbygge nye i fællesskab og til gavn for hele byen.

Hvad vi kan gøre sammen

Men det største mod er at turde forestille sig, hvordan Brønderslev ville være, hvis vi alle var sammen om at leve sammen. Hvis alle arbejdede for det samme – et Brønderslev der ikke bare stod sammen, men også levede og åndede for det samme: En by fuld af samfundsglæde.

Og det begynder med, at vi sammen tager fat – på tværs af aktører. At erhvervslivet, handlen, kulturen, foreningslivet, politikerne og vi som borgere bliver bedre til at agere og handle sammen. At vi i fællesskab starter med at blive bedre til at forbinde alle de indsatser og gode initiativer, der allerede er i gang.

At vi sammen skaber nye veje og former for lokaludvikling, der kan løfte vores evne til at skabe og udvikle sammen, så vi forløser det store potentiale, der er i vores by. At vi sammen skaber de initiativer og muligheder, der skal til for at vi kan leve og arbejde sammen i en by med trivsel, sammenhold, vækst og liv. Alt det, der skaber samfundsglæde. Vi håber du vil være med.