Bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev 3. november

Bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev torsdag den 3. november:

Status planlægning af Bosætnings Event i Brønderslev Hallen 9. november:

+ 40 deltagere.

Vi har fundet to tilflyttere (helt neutrale) og en fraflytter til interview.

Vi har planlægningsmøde fredag 4. november.

Til Bosætnings Eventen,  kommer oplæg fra alle boards og Spar Nord Tænketank

Status Økonomi/ hvervning af nye medlemmer:

* MIW har haft møde med 3F midtvendsyssel om medlemskab.

MIW orienterer Per Kjeldsen om resultatet.

* Erhvervs Boardet vil hjælpe med at skaffe nye medlemmer.

* Christian skal have lister samt info om VBB til boardet. MIW sørger for det.

MIW: Vi skal have flere medlemmer, især for at have det brede økonomiske fundament efter 1/3.

Bestyrelsen blev enig om, at vi udsender kontingentopkrævning i 2023 af 4 gange.

Status SoMe

Var udsendt til bestyrelsen.

Aktiviteter i boardene:

Erhverv:

Der har været afholdt møde i erhvervs boardet onsdag den 2. november.

Boardet har punkter til Bosætnings Event.

Forslag fra erhverv: Repræsentant fra erhverv deltager i møderne i de øvrige boards og omvendt.

Bestyrelsen var enig om, at det var en god ide.

Handel:

Kultur/ Foreninger:

Boardet havde møde i torsdag i uge 43.

tema var stormøde for foreninger i Brønderslev:

Fælles sekretariat, unge i bestyrelser.