Bosætnings Event 9. november med stor succes:

Bosætnings Event med stor succes:

Onsdag aften afholdte Vores By Brønderslev (VBB) Bosætnings Event i Brønderslev Hallen med over 40 deltagere.
VBB havde planlagt aftenen med mange indslag om øget bosætning i Brønderslev.

Vi er meget tilfredse med forløbet af aftenen, hvor der kom konkrete forslag til at komme videre med arbejdet om øget
bosætning, udtaler formanden for VBB Søren Flodgaard

Annette Drivsholm fremførte tankerne fra Spar Nord, Tænketank, der blandt andet foreslog at etablere et
bosætningsudvalg og konkrete målsætninger på indbyggertal.
Borgmester Mikael Klitgaard var glad for at VBB stiller skarpt på emnet og mener at kommunen allerede gør meget og
at der i kommunen er øget bosætning i de store byer – mest i Hjallerup og derefter i Brønderslev og Dronninglund.
Erhvervschef, Marianne Gade skitserede den meget positive erhvervsmæssige udvikling i Brønderslev.
Fra advisory boards, fremførte Jacob Møller Knudsen adm. direktør i Cubic, erhvervs boardets tanker og Hans Jacob
Møgelmose fremførte synspunkterne fra foreninger og kultur. Brønderslev Handel har haft bosætning som emne på
forrige morgenmøde og forslagene fra dette møde blev vist af Michael Wittrup.

Mikael Justensen , Administrerende direktør ansvarshavende chefredaktør – TV2 Nord er Gammel Brønderslev dreng.
Mikael kom med sine skarpe observationer set ”udefra”. Både de positive og negative – Råt for usødet. Og hvad der
absolut ikke virker. Og det er absolut ikke alle, vi kan gøre os forhåbninger om at kunne få til at flytte til byen. Vi
skulle definere det som gør Brønderslev unik.

Tino Pedersen, Chefredaktør, HR og strategi TV2 Nord Interviewede blandt andet til- og fraflyttere. Vi havde
inviteret Anja og Anne som nye tilflyttere, Camilla som var flyttet tilbage til Brønderslev og Pernille som var flyttet fra
byen. Og her var der rigtig mange gode råd at hente.
De fire blev tilbudt at være en del af det kommende arbejde, hvilket de takkede ja til. Og hvem ved det bedre end dem.

Aftenen sluttede af med gruppearbejde og allerede nu er vi godt igang med at definere de opgaver som står for.

Venlig hilsen
Vores By Brønderslev