Brønderslev Forfatterskole og FilmMaskinen Frederikshavn laver nyt projekt med fokus på unges ensomhed

En som mig [Ensomme mig]
To tidligere talentskoleelever har fået en idé; de vil bruge deres erfaringer og kunstneriske baggrund til at
gøre noget ved den stigende ensomhed ved ungdommen. Deres egen baggrund inden for film- og
skrivekunsten har givet dem modet til at snakke om alt det, der er så svært at sætte ord på, og nu vil de
give deres erfaringer videre til nordjyske unge.
Nikoline Asmund Thomsen og Liv Lundholm Pedersen er tidligere elever ved henholdsvis Brønderslev
Forfatterskole og FilmMaskinen i Frederikshavn, og har sidenhen gjort deres talent til deres levevej som
undervisere på deres tidligere talentskoler. Nu har de fundet hinanden i en idé, der via kunsten skal klæde
Nordjyllands unge på til at snakke om svære følelser, som vi alle kender og oplever i livet.
Liv Lundholm Pedersen fra FilmMaskinen fortæller: ”Jeg ville bare ønske, at det er forløb havde været en
del af min egen skoletid, jeg har bare så tit tænkt på, hvor heldig jeg har været ved at opdage filmkunsten,
og hvordan den har udviklet mig, nu håber jeg virkelig, jeg kan give det videre til andre. Jeg tror virkelig, at
dette projekt kan gøre en forskel, at unge får øjnene op for, hvordan kunst kan være med til at få øjnene op
for hinanden og finde nye veje til at gøre noget ved ensomhedsfølelserne, som mange unge bakser med.
Nikoline Asmund Thomsen har siden sin tid på Brønderslev Forfatterskole uddannet sig til lærer, men
arbejder nu med at formidle litteratur i skolerne med Brønderslev Bibliotek og Forfatterskole som sin base
uddyber: ”Jeg ser rigtig mange unge i skolerne, som har haft det svært efter corona, det er ikke bare så let
at være væk så længe fra venner og skole, og så bare fra den ene dag til den anden koble sig til
fællesskaberne igen. Jeg hører også fra mange skolelærere, at eleverne har haft det rigtig svært, ikke kun
med skolearbejdet, men også med at være ung i en mærkelig tid med corona, som nu er afløst af en tid
med krig og utryghed. Det kan være svært at snakke om.”
I en ny landsdækkende sundhedsundersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser resultaterne, at unge mistrives
og i en bekymrende stigende grad. Det er svære emner som angst, depression og store konsekvenser af
følelser omkring ensomhed. Undersøgelserne viser også, at unge mangler sprog og ord for de store følelser.
Projektet skal besøge 35 8. klasser og har to formål. De unge skal lære at sætte ord på svære følelser om
ensomhed, og omsætte det til et manuskript og film. Projektet skal endvidere undersøge, hvordan
nordjyske unge har det med ensomhed ovenpå en lang coronakrise, og hvordan emnet kan behandles via
kunstneriske tilgange.
Idéen til projektet har Liv og Nikoline udviklet i samarbejde med FilmMaskinen og Brønderslev
Forfatterskole og projektet har fået støtte fra puljen Sund med Kultur, et signaturprojekt støttet af den
nordjyske kulturaftale KulturKANten. Projektet har fået titlen ”En som mig – ensomme mig” og har hjælp og
støtte fra Headspace Aalborg og konsulent Lone Marie Nedergaard, som skal bidrage til projektet med
viden og erfaring på området. Projektet går i gang ved næste skoleår og skal munde ud i et
undervisningsforløb, som tilbydes til alle skoler efterfølgende, og være med til at sætte kunsten på
dagsorden som en metode til at igangsætte de svære samtaler om ensomhed og unges trivsel.