Dagsorden til bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev 6. oktober

30/09/22

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev

Torsdag den 6. oktober kl. 8.00 .

1. Bestyrelse 2023 i VBB:

* Nyt formandsemne

* Hvem stiller Boardene med til bestyrelsen.

2. Økonomi 2023:

3. Bosætnings Event i Brønderslev Hallen 9. november 

* status den første planlægning

4.SoMe aktivitetsplan:

med bosætning som fokus

SoMe eksponeringer

5. Aktiviteter i boardene:

status.

6. Hvervning af nye medlemmer:

7. Eventuelt