Brønderslev Havekreds besøger Svennum Planteskole ved Jerslev

Brønderslev Havekreds besøger Svennum Planteskole ved Jerslev.

Planteskolen har eksisteret siden 1991 og drives af Gitte og Erik Søndergaard. Planteskolen er på ca. 8 ha med et bredt udvalg af planter, og her imellem også de lidt mere sjældne planter. I starten var planteskolen mest baseret på engrossalg, hvor det i dag kun udgør en mindre del af salget. Den resterende del af omsætningen er koncentreret omkring detailsalget.

Gitte og Erik  vil vise os rundt i planteskolen og vil have en fortælling om planteskolen og nogle af planterne.

Planteskolen er på Facebook som svennumplanteskole: https://www.facebook.com/svennumplanteskole/

Gitte og Erik serverer kaffe, og kredsen sørger for kage.

Der vil være udlodning af planter.

Efter kaffen vil der være mulighed for at gå rundt og evt. selv handle i forretningen.

Arrangementet er for alle, så tag venner og bekendte med til en hyggelig aften på planteskolen.

  • HVORNÅR: