Generalforsamling i Grundejer 9700 den 6. april kl. 18.30 i den runde Pavillon

Brønderslev Grundejerforening

Afholder ordinær generalforsamling for året 2021

Onsdag d. 6. april 2022 kl. 18.30 i Den Runde Pavillon 

Pkt.0 Velkomst

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning:

v/ formanden Svend Andersen

Pkt. 3 Kasseren fremlægger det revideret regnskab for: 

året 2021 v/ kasserer Ole N. Madsen

Her under fastlæggelse af kontingentet for 2023.

 

Pkt. 4 Indkommende forslag

Indkommende forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På lige år 3 bestyrelsesmedlemmer – på ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: Niels Kjeld Jensen, ønsker ikke genvalg og Svend Andersen ønsker genvalg.

Pkt. 6 Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er: Bjarne Jensen er på valg i lige år og Marianne Nygaard er på valg i ulige år. 

Pkt. 7 Valg af Revisorer 

På valg er: Poul Anker Knudsen og Ole Nørgaard, valgt for 1 år 

PKT. 8 Valg af revisor suppleant 

På valg er: Preben Schiønning, valgt for 1 år  

Pkt.9 Eventuelt

Bestyrelsen 2022

  

  • HVORNÅR: