Generalforsamling i Musikforeningen Shamrock

7. april 2023.

Shamrock

Der indkaldes herved til generalforsamling i Shamrock

søndag den 23. april 2023 kl. 14.00 i Den Runde Pavillon.

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Søren Vraa, Jens Ole Jensen og Erik Bendtsen er på valg

7. Valg af suppleant – Per Kastrup Madsen er på valg

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

P.b.v.

 

Erik Bendtsen

Formand

 

Mailadr.: info@shamrock9700.dk

  • HVORNÅR: