Grundejer 9700 inviterer 25. oktober til aften, hvor man kan få indsigt i kommende store projekter i Brønderslev

 

Foreningen inviterer medlemmer til en aften, hvor I direkte kan få indsigt og lejlighed til at kunne vurdere status og beslutninger om de kommende store projekter i vores by Brønderslev.

 

Vi taler om status og økonomi for følgende Projekter/områder:                      

  1. Planerne for ændring af PM bygningen til kulturhus.
  2. Planerne for genopførelse af restaurant Hedelund.
  3. Planerne for ændringer på Banegårdspladsen med ny busterminal, vejomlægninger, boligbyggeri mv.
  4. Planerne for nye bolig- og industriområder.
  5. Hvordan har budgetterne udviklet sig med hensyn til opgaver som vil være synligt for vore medlemmer i dagligdagen angående vedligeholdelse af bybilledet

Hvordan har budgetterne udviklet sig med hensyn til videre udvikling af fritid, kultur og turisme

For hjælp til at gennemføre et sådant projekt, har følgende personer stillet sig til rådighed:

Udvalgsformand for Fritid, kultur og Turisme, Steen Søgaard Petersen

Udvalgsformand for Miljø og Teknik, Peter Stecher.

 

Mødet afholdes tirsdag d. 25. oktober kl. 19.00 i Den Runde Pavillon

Mødet er det sidste arrangement i jubilæumsåret, og foreningen vil derfor være vært med et par snitter øl og vand m. m i løbet af aften. I den anledning, som ved tidligere arrangementer i år så opfordrer vi vores medlemmer til at invitere en nabo eller bekendt med til arrangementet.

 

For tilrettelæggelse af arrangement, ønskes der tilmelding og gerne så hurtigt som muligt, men dog senest fredag d. 21. oktober 2022.

Tilmelding kan ske til Svend Andersen mobil: 21459521 eller mail: sca9700@gmail.com

 

Foreningen håber på stor tilslutning – det er emner som berører os alle.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

  • HVORNÅR: