Grundejer9700 afholder orienterende møde om fusion mellem AVV og Reno Nord

100 års jubilæum 1922 – 2022

Brønderslev Grundejerforening. Et naturligt forum for hus- og grundejere

Grundejer9700.dk

Kære medlemmer
For at sikre, at vi som grundejer og nuværende medlemmer forstår, hvad der sker omkring på
det kommunale område, så er det nødvendig at Brønderslev Grundejerforening tager emnet op,
for på den måde, at få den korrekte sandhed om historien.

Foreningen inviterer derfor sine medlemmer til et orienterende møde omkring
fusion mellem Affaldsforbrændingen AVV i Hjørring Reno Nord Aalborg
Foreningen har indgået en aftale med Byrådsmedlem Jens Andersen, som er en af Brønderslevs
Kommunes repræsentanter i den nye bestyrelse, som tegner det nye selskab.

Selskabet tegnet af
medlemmer fra de 3 kommuner, Hjørring, Brønderslev og Aalborg

Mødet afholdes på Brønderslev Bibliotek,

i salen på 1.sal. mandag d. 19.september kl. 19.00.

Indgang fra Mejerigade, smøgen mellem Biblioteket og Lokal Historisk Arkiv

Program:
Baggrunden for dannelse af det nye selskab:

Medfører aftalen nogen ændring omkring affaldsselskabet AVV

Omfatter aftalen alle former for fragtmenter inden for affaldshåndtering

Får aftalen nogen økonomiske konsekvenser for borger i Brønderslev kommune.

Har husholdningsaffald i dag en brændværdi, som har ændret sig i den nuværende
energi krise, der har ramt Europa i dag.

Afslutning og spørgsmål
I anledning af jubilæet, så opfordre vi vore medlemmer til at inviterer en nabo eller bekendt med
til mødet.


For tilrettelæggelse af arrangement, ønskes der tilmelding og gerne så hurtigt som muligt, men
dog senest d. 17. september 2022.

Tilmelding kan ske til Svend Andersen mobil: 21459521 eller mail: sca9700@gmail.com
Foreningen er vært ved arrangementet med drikkevare – øl eller vand m. m.
Foreningen håber på stor tilslutning, da det er et aktuelt emne der berører os alle.
NB! Vi gør opmærksom på at der er elevator.

  • HVORNÅR: