Indkaldelse til generalforsamling 20. marts kl. 18.00 i Vores By Brønderslev

Kære Medlemmer af Vores By Brønderslev og medlemmer af tænketanken.
Hermed indkaldes til generalforsamling.
Onsdag den 20. marts 2024 kl. 18.00 i Brønderslev Hallens Mødelokale 1.
 
Kl. 18 til 18.30 er Vores By Brønderslev vært for lidt aftensmad og drikke.
Kl. 18.30 starter generalforsamlingen.
Vi vil gerne have besked om du kommer og spiser senest 10. marts.

Dagsorden:
* Valg af dirigent.
* Bestyrelsens beretning.
* Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
* Fastsættelse af kontingent.
* Indkomne forslag.
* Valg af bestyrelsesmedlemmer.
* Valg af suppleanter.
* Valg af revisor og suppleant. Sidstnævnte vælges et år af gangen.

* Eventuelt.
Indkomne forslag skal være forpersonen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved offentliggørelse ved annoncering på

foreningens hjemmeside og ved særskilt elektronisk meddelelse.

Venlig hilsen

Vores By Brønderslev
  • HVORNÅR: