Medlemmer af Grundejer9700 inviteres til besøg hos Green Instruments

Besøg hos Green Instruments

Medlemmer af Grundejer9700 indbydes til arrangement og formanden Svend Andersen skriver:

“Der en nu blevet tid til at vi kan samles til et arrangement. Bestyrelsen har i forsommeren forsøgt
at finde en virksomhed her i Brønderslev som kunne være interessant for vores medlemmer, at
aflægge et besøg.
Det skulle være en nyere virksomhed, som har bosat sig i Brønderslev og som er i en god udvikling
og kan tilføre nye arbejdspladser i Brønderslev, og samtidig er med til at markedsføre Brønderslev
som et godt sted at drive virksomhed fra.
Bestyrelsen har indgået en aftale med virksomheden Green Instruments

Det er ikke mange der bekendt med, at vi i Brønderslev har en virksomhed som har været i en
rivende udvikling siden sin start i 1999, og som samtidig har hovedkontor her i Brønderslev.
Virksomheden har salgs- og service kontor i både USA og Singapore.
Virksomheden udvikler og producerer overvågningsudstyr og måleudstyr til emissions kontrol,
vand- og gasanalyser, fare detektor og maskinanalyser.
De har mere en 10 års erfaring med overvågning og analyse af udstødningsgasser på oceangående
skibe. Desuden er de pionerer inden for overvågning af vaskevand efter systemrensning af
udstødningsgasser
Deres produkter har også bevist deres holdbarhed i de landbaserede industrier fra
svovlsyrefabrikker i Sibirien til biobrændselsopvarmning i Norge.
Arrangementet afholdes tirsdag d. 11. juni kl. 18.00 på firmaets adresse Erhvervsparken 29
9700 Brønderslev

Kørselsvejledning: Kør ad Østergade drej til højre ved Øster Kærvej forbi Varmeværket, så ligger
virksomheden på højre hånd et stykke herefter.
Der serveres kaffe/ kage m. m og drikkevarer i forbindelse med arrangementet
Af hensyn til tilrettelæggelse og rundvisningen på virksomheden er det nødvendig med tilmelding
senest mandag d. 9. juni kl. 20.00.
Tilmelding kan ske til undertegnede på følgende:
Ring/SMS på 21459521 eller på mail sca9700@gmail.com.
Bestyrelsen håber på et positivt fremmøde og en hurtig tilbagemelding – idet deltagelse er først til
mølle-princip”

Venlig hilsen
Bestyrelsen
v. Svend Andersen

  • HVORNÅR: