Forslag til generalforsamling i Vores By Brønderslev 1. marts

Til generalforsamlingen i Vores By Brønderslev er der modtaget følgende forslag.
 
Forslag nr. 1 fra bestyrelsen:
Sikring af at der kan optages personlige medlemmer i Vores By Brønderslev
 
4. Medlemskategorier:
Vedtægterne udvides med:
e. Personlige medlemskaber.
————————————————————————————————————————-
Forslag nr.  2,  fra Hans Jacob Møgelmose:
 
Der skal ikke vælges en kasserer eller sekretær i bestyrelsen, når projektlederen har disse roller.
vedtægterne ændres følgende steder:
5. Bestyrelsens sammensætning:

Fra bestyrelsens midte vælges formand og næstformand. Kasserer og sekretær slettes

6. Bestyrelsens konstituering:

Bestyrelsen konstituerer sig et år af gangen på det efterfølgende bestyrelsesmøde med
* formand
* næstformand
(* kasserer og * sekretær slettes) og erstattes med:
Projektlederen i foreningen fungerer som sekretær og kasserer
Hvis stillingen med projektledelse stoppes vælges der en sekretær og kasserer på det førstkommende bestyrelsesmøde.