Forslag til vedtægtsændringer til generalforsamling i Vores By Brønderslev 2023

17/02/23

Forslag til vedtægtsændringer:
paragraf 3:
denne linje bortfalder
1. Kontingentet betales forud for et år og fastsættes af generalforsamlingen.
og erstattes med følgende:
Fra 2024 opkræves kontingenter primo januar og primo juli og kontingentet bestemmes af
generalforsamlingen.
Første kontingentperiode dækker kontingent fra 01.01 - 31.06
Næste kontingentperiode dækker kontingent fra 01.07 - 31.12
Til orientering:
I overgangsperioden i 2023 udskrives kontingenter således:
Første kontingentperiode dækker kontingent fra 01.03.2023 til 31.08.2023.
Næste kontingentperiode dækker kontingent fra 01.09.2023 til 31.12.2023. I sidstnævnte periode
udskrives kun 4/6 af opkrævning, da næstkommende opkrævning kommer 01.01.2024
Bedste hilsner
Vores By Brønderslev
Her kan beløbene som foreslåes opkrævet i 2023 ses:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iKFdBufWe3orREZ8ulx7rTocj3m7uHyX/edit?usp=sharing&ouid=106322988731563262552&rtpof=true&sd=true