Frivillighedsturnering i Brønderslev Golfklub

Søndag d. 1. oktober var alle med frivillige opgaver i Brønderslev Golfklub inviteret til årets Frivillighedsturnering. 59 spillere deltog i 4 forskellige rækker og i det gode vejr, blev der spillet nogle gode runder med gode resultater. På billedet ses Majbritt Iversen, der lavede Hole In One.
Dagen startede med kaffe og morgenkage fra Brønderslev Golfcafé inden turneringen startede kl. 9.00. Efter ca. 4 ½ time var alle deltagere tilbage i Golfcafeen, hvor den stod på en dejlig frokostbuffet.
Formand Thomas Sørensen takkede alle de frivillige for deres store indsats i løbet af året. Uden de frivilliges store engagement i klubben, ville klubben ikke være den samme. TAK.
Der skal lyde en kæmpe tak til Brdr. Hosbond, der sponserer flotte vinpræmier til Frivillighedsturneringen.