Generalforsamling i Foreningen Norden den 21. marts

10/04/24

Foreningen Norden har afholdt generalforsamling

Foreningen Norden har afholdt generalforsamling d. 21.marts i lokalerne i Bien i Brønderslev. Som
sædvanligt var der et fint fremmøde, og foreningen bød på forfriskninger undervejs. Den musikalske
underholdning var lagt i hænderne på Else Højgaard, som tog os med på en rundtur i det nordiske
sangunivers. Generalforsamlingen blev ledet igennem dagsordenen af Mogens Ingemannsen på bedste vis.
Et af punkterne på dagsordenen er jo altid valg til bestyrelsen, og i år havde alle, der var på valg sagt ja til at
fortsætte arbejdet. Generalforsamlingen gav sit samtykke til, at bestyrelsen kunne arbejde videre med
planerne om, at Folkeuniversitetets Brønderslevafdeling skal fortsætte sit arbejde i samarbejde med
Biblioteket og Foreningen Norden.

Foreningen Nordens bestyrelse:
Formand: Lene Hansen
Kasserer: Bent Torp Johansen
Sekretær: Bent Torp Johansen
Næstformand: Poul Sørensen
Bestyrelsesmedlemmer: Pia Christensen, Peder S. Kristensen og Jytte Andersen. Suppleanter er Sonja
Gaardbo Sørensen og Else Marie Pedersen. De 2 revisorer Jytte Kjølby og Else Marie M. Jensen blev også
genvalgt.

134 medlemmer:
Foreningen Norden Brønderslev har 134 medlemmer og er således, set i forhold til kommunens
befolkningstal, den største afdeling i Nordjylland.
Foreningen Norden er en dansk forening for nordisk samarbejde, der har til formål på alle områder at
styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.
Indmeldelse kan ske ved at rette henvendelse til foreningens formand på tlf: 29911524

Bedste hilsener fra Lene Hansen