Gratis hjælp fra bisidder til medlemmer af ældresagen i Brønderslev

13/05/24

Gratis hjælp fra bisidder:

Hos Ældresagen i Brønderslev kan alle få gratis hjælp fra en bisidder.
Ud fra devisen om, at to lytter bedre end en, har Ældresagen i Brønderslev etableret en
bisidderordning, som skal støtte alle borgere i hele Brønderslev kommune.
Bisidderordningen har til formål at sikre, at borgere, unge som ældre, får den nødvendige
støtte og vejledning i mødet med offentlige myndigheder, sygehuset, lægen eller andre
instanser.


Kontaktpersonerne Mette Hardahl og Jette Storgaard udtaler: "Vi ser desværre alt for ofte
borgere, som føler sig magtesløse i mødet med myndighederne. Med vores
bisidderordning ønsker vi at kunne støtte og vejlede disse borgere, så de får den hjælp, de
har behov for."


Bisidderne i Ældresagen i Brønderslev er frivillige, som har gennemgået en grundig
træning i at agere som bisidder for borgere. De er uafhængige og har som primært formål
at sikre, at borgerens interesser og rettigheder bliver varetaget. De har naturligvis også
tavshedspligt.


Ældresagen opfordrer borgere i Brønderslev til at benytte sig af bisidderordningen, hvis de
føler behov for støtte og vejledning. Bisidderne kan bistå med alt fra at forberede sig og til
at deltage i møder med myndighederne. Bisidderne kan hjælpe med at læse breve og
andre dokumenter fra myndighederne så borgeren bliver så godt forberedt som muligt.
For mere information om bisidderordningen eller for at få kontakt til en bisidder, kan man
kontakte Mette Hardahl på telefon 21 22 32 28 mandage kl. 9-10 eller Jette Storgaard på
telefon21 25 20 42 onsdage kl. 9-10.


Vi glæder os til at kunne støtte og vejlede ældre borgere i Brønderslev gennem vores nye
bisidderordning.