Indkaldelse til generalforsamling 1. marts kl. 18.00 i Vores By Brønderslev

 

Indkaldelse til generalforsamling i Vores By Brønderslev 2023

Medlemmer af Vores By Brønderslev, bestyrelse i Vores By Brønderslev, medlemmer af advisory
boards og medlemmer af tænketanken indkaldes til generalforsamling:

Onsdag den 1. marts 2023 kl. 18.00 i Brønderslev Hallens Mødelokaler.
Kl. 18 til 18.30 er Vores By Brønderslev vært for lidt aftensmad og drikke.
Vi vil gerne have besked om du kommer og spiser senest 20. februar.

Dagsorden:
* valg af dirigent
* bestyrelsens beretning
* fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
* fastsættelse af kontingent
* Indkomne forslag
* valg af bestyrelsesmedlemmer
* valg af suppleanter
* valg af revisor og suppleant. Sidstnævnte vælges et år af gangen
* Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved offentliggørelse ved annoncering på
foreningens hjemmeside og ved særskilt elektronisk meddelelse.

Venlig hilsen
Vores By Brønderslev