Generalforsamling 1. marts

04/02/22

Til medlemmer af Vores By Brønderslev

Medlemmer af Vores By Brønderslev indkaldes til generalforsamling:
 
Tirsdag den 1. marts kl. 18.00 i Brønderslev Hallens Mødelokaler.
 
Medlemmerne er deltagerne i de fire advisory boards, bestyrelsen i Vores By Brønderslev og medlemmerne af Tænketanken.
 
Kl. 18 til 18.30 er Vores By Brønderslev vært for lidt aftensmad og drikke.
Der serveres en tapastallerken.
Vi vil gerne have besked om du kommer og spiser senest  26. februar.
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent  (forslag fra bestyrelse er vedhæftet).
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant. Sidstnævnte vælges et år af gangen
9. Eventuelt
 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Regnskabet for VBB 2021 udsendes senere.
 
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved offentliggørelse ved annoncering på
foreningens hjemmeside og ved særskilt elektronisk meddelelse.