Indkomne forslag til generalforsamling i Vores By Brønderslev 20 marts kl. 18.00 2024

13/03/24

Kære Medlemmer af Vores By Brønderslev og medlemmer af tænketanken.
se punktet om indkomne forslag:
Hermed indkaldes til generalforsamling.
Onsdag den 20. marts 2024 kl. 18.00 i Brønderslev Hallens Mødelokale 1.
 
Kl. 18 til 18.30 er Vores By Brønderslev vært for lidt aftensmad og drikke.
Kl. 18.30 starter generalforsamlingen.
Vi vil gerne have besked om du kommer og spiser senest 10. marts.

Dagsorden:
* Valg af dirigent.
* Bestyrelsens beretning.
* Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
* Fastsættelse af kontingent.
* Indkomne forslag.

Indkomne forslag skal være forpersonen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen:
Der er ikke indkommet forslag, så punktet udgår.

* Valg af bestyrelsesmedlemmer.
* Valg af suppleanter.
* Valg af revisor og suppleant. Sidstnævnte vælges et år af gangen.

* Eventuelt.