Nyt fra Brønderslev Bridgeklub

Nyt fra Brønderslev Bridgeklub

Brønderslev Bridgeklub har netop afsluttet sine turneringsaktiviteter for sæsonen 2022-2023. Traditionen
tro skete det med afholdelse af den årlige generalforsamling. Denne foregik i god ro og orden – der var
genvalg til den siddende bestyrelse over hele linjen. Det mest dramatiske var vel at formanden, Torben
Jakobsen, havde fået forfald grundet sygdom. Hans forpligtelser blev dog varetaget på bedste vis af
Flemming Sørensen.
Der blev uddelt præmier til vinderne af årets turneringer. For onsdagsklubben – der spiller onsdag
eftermiddag – blev klubmesteren Ove Høg og Niels Østergaard Christensen, mens det for torsdagsklubben,
der spiller torsdag aften, blev Jens Abildgaard Jensen og Torsten Sverdrup Warberg der løb med titlen som
klubmestre.
Sæsonens største begivenhed var uden tvivl markeringen af klubbens 70 års fødselsdag med en stor
jubilæumsturnering, hvor 96 bridgespillere fra hele Nordjylland samledes om bridgebordene til en såkaldt
Guldpointturnering i klubbens lokaler på Vivaldisvej.
Klubben har over vinteren haft 10 kursister på et begynderhold, hvor de er blevet belært om bridge-spillets
fortræffeligheder – og selvom mange vist synes det var svært, så ser det dog ud til at kursisterne er blevet
bidt af det – flere har i hvert fald tilmeldt sig næste års turnering – ligesom flere deltager i sommerens drop
in-aktiviteter, som finder sted hver torsdag aften
Bridgeklubben planlægger at starte et nyt begynderhold op til efteråret – dels for at forsøge at modvirke
den svagt faldende medlemsskare – men også for at skaffe folk en interesse for livet.

Livet er kort – spil Bridge…

Klubmestre onsdag
Klubmestre torsdag