Projektgruppe skal arbejde sammen med Afinitas:

22/02/24

Projektgruppe skal arbejde sammen med Afinitas:

Dagens historie fra Vores By Brønderslev er en positiv fortælling fra Afinitas, hvor Jørgen Bundgaard fortæller, at virksomheden har haft opstartsmøde med gruppe 9 fra IT-ledelse fra AAU.

Jørgen fortæller, at gruppen var på besøg igen onsdag, hvor de de selv fik tegnet/beskrevet Afinitas hovedprocesser fra ordre til forsendelse.

"Vi har tidligere haft to projektgrupper herfra tilknyttet", siger Jørgen Bundgaard. Begge grupper gav udtryk for at samarbejdet med Afinitas har været rigtig spændende og givende.

Teis Brøting, der er studielektor ved AAU, siger, at det er helt oplagt at bygge videre på det allerede fundne og bearbejdede ved Afinitas.  Samt sætte retning for nogle løsninger på fx systemtransformationen/-migrationen og systemvalg – i fuld respekt for hvad der er muligt og hensigtsmæssigt.

Temaet for gruppens 8. semester for de studerende er: procesoptimering og design/valg af nye systemer.

Gruppen er i gang:

Semesteret er startet den 1. februar, hvor AAU har 12 virksomhedscases til 12 projektgrupper.

Her i foråret vil Afinitas komme i selskab med bl.a cases fra KMD, GS Supply, og Flume Tank North Sea, Region Nordjylland IT og Digitalisering, og Pisiffik (i Grønland).

Jørgen Bundgaard fortæller at Afinitas har sagt ja til at fortsætte samarbejdet og er blevet tilknyttet Gruppe 9 fra IT-ledelse. " Vi havde et opstartsmøde med dem torsdag d. 8 februar, hvor de fik en præsentation af virksomheden og planerne om udskiftning af vores ERP system. De virkede glade og optimistiske med projektet og samarbejdet."

Hvem er med i gruppen:

Sådan er gruppen sammensat:

Benteline:
Benteline har en Bachelor i Erhvervsøkonomi, HA Almen. Hun interesserer sig
særligt for forandringsledelse, strategi og digitalisering.
Benteline er 26 år og kommer oprindeligt fra Aarhus.

Emil:
Emil har studeret en bachelor i Innovation & Digitalisering, hvor han har fundet interesse i bl.a. Gevinstrealisering, Forandringsledelse og generelt IT’s rolle i organisationer. Emil er 24 år gammel

Jeppe
Jeppe har Bachelor i Kommunikation og Digitale Medier med speciale i
informationsvidenskab.
Hans faglige interesse ligger ved udvikling og implementering af
informationssystemer, samt den digitale sikkerhed omkring disse.

Julius:

Julius blev i sommers færdig med en bachelor i Innovation og
digitalisering og er igang med 2. semester på kandidaten
IT-ledelse i Aalborg. Han er 23 år gammel og fra Frederikshavn.

Lasse:
Lasse på 47 år og studerer digitalisering og innovation.

 

Det bliver spændende at følge gruppens arbejde på Afinitas og Vores By Brønderslev vil følge op på arbejdet.