Referat af bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev 14. juni 2023

Referat af bestyrelsesmødet:

onsdag den 14. juni kl. 8 – 9 i Spar Nord, Algade

Afbud fra: Pia Mikkelsen, Trine Dolbak og Christian Riber.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15. marts

Referatet blev suppleret med:

* status fra Annette på etablering af bosætningsråd. – er i gang med rekrutteringen.

* PL har overtaget SoMe, men har fået to emner til hjælpere.

Bestyrelsen var tilfreds med SoMe og Nyhedsbreve.

Referatet blev godkendt.

2. Bordet rundt.

Bo Fisker:

* Vi har etableret en styregruppe til planlægning af succes messen.

* G30 møde i forrige uge hos Cubic gav opbakning.

* Mandag har vi næste møde i styregruppen.

* Budget ca. 75.000 kr.

Ide: Lav et stort sommer Netværksmøde for VBB næste år.

Richardt Thomsen:

* Igår blev der lavet aftale om, at virksomhed flytter fra Vrå til Brønderslev.

* Padelhallen er under opførelse. Jonas Dinesen er kontaktpunktet.

Inger Møller Nielsen:

* Der er brugt energi til at få flere med i boardet og det er lykkedes.

* Vi skal kunne svare på, hvad er VBB, hvad skal boardet lave, vi er ikke synlige nok.

* Derfor var Annette med på møde i boardet i sidste uge, og vi er nu klar.

* Samarbejde med erhverv er en åbenlys mulighed.

* Bosætning er et godt afsæt

Kirsten Krogh:

fra første møde:

* Vi har ikke fået flere foreninger med.

* Svært  for foreningerne at finde sponsorer. Husk: What’s in it for me.

fra andet møde (PL)

* Der blev opstillet forslag til 10 punkter for målsætning fra Grundejer 9700.

3. Nyt fra de fire boards:

PL:

Meget arbejde og energi er brugt på at facilitere og tingene kører fint.

Inden sommerferien er planen at få møde i boardet for handel.

* PL orienterede om et rigtig godt samarbejde med Pia Mikkelsen, hvor vi bakker hinanden op.

4. SoMe status

PL orienterede om opgradering af hjemmeside:

* med eventoversigt, der ligner City Aalborgs

* jobportal (efterspurgt i erhverv)

* Generel opgradering.

Forslag: Få en UCN praktikant til efteråret.

5. Nyt fra projektlederen

status på økonomi:

Der blev givet status på saldo samt salgsfakturaer.

* Budgetter blev tilsendt.

* Succes Messen: Bestyrelsen skal godkende budget for messen. Budget skal vise hvor det økonomiske nulpunkt er og der må gerne arbejdes efter overskud som tilfalder VBB – som stadig er i vækstfasen og har brug for økonomisk opbakning

* Der var ønske fra Bo om at få et overblik over, hvilke antal medlemmer vi skal nå for at få økonomien fremtidssikret. Hvordan ser det ud næste år?

* PL skal bruge erhvervsnetværket som argument for at blive medlem af Vores By Brønderslev i erhverv.

Succes Messen:

* dato fastlægges inden næste styregruppemøde på mandag.

* Vi har frist indtil primo september på go og no go.

* PL har fundet de første 8, der vil være med. (trykprøve)

* Bestyrelsen underrettes og siger OK for budget.

6. Nyt fra formanden

* Vi har så meget mere at byde på når vi koordinerer tiltag og fællesskabet øges. Når vi gør det sammen kan vi byde på så meget mere som bosætningsby.

* oplever at vi har opløftet projektet til næste level.

* oplever stor opbakning og glæde f.ex ved deltagelse af kulturboardsmødet i forrige uge.

7.  Implementering af board office:
PL:
bestyrelsen bliver koblet op, når alle referater er lagt op.

Næste møde er den 16. august kl. 8.00 – 9.30 i Spar Nord.

ref. Michael Wittrup