Referat af bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev 15. marts 2023

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. marts kl. 8.30 – 10.00 i Spar Nord, Algade

Deltagere: Pia Mikkelsen, Trine Dolbak, Bo Fisker, Inger Møller Nielsen, Kirsten Juul Jensen, Christian Riber, Richardt Thomsen, Michael Wittrup og Annette Drivsholm

Afbud: Ingen

 

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.

Godkendt uden bemærkninger.

 

2. Bordet rundt.

Vi fik en præsentation af hele bestyrelsen, hvor der er fire helt nye medlemmer:

Specielt velkommen til:

* Pia Mikkelsen, ny handelschef i Brønderslev Handel.

* Bo Fisker, CEO hos Serman og Tipsmark.

* Inger Møller Nielsen, forperson d ved Moss

* Richardt Thomsen, salgschef RTE, Richardt Thomsen Erhvervsbyg.

 

3. Konstituering af bestyrelsen.

Forperson: Annette Drivsholm, direktør Spar Nord, Midtvendsyssel.

Næstforperson: Christian Riber, ejer af Brønderslev Caravan og Trailercenter.

Som sekretær og kasserer: Projektleder, Michael Wittrup

 

4. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 2023.

14. juni kl. 8.00
16. august kl. 8.00
15. november kl. 8.00

Ved øvrige nødvendige henvendelser vedr. evt. beslutninger bruges mail samt messenger tråd.

Det nuværende forretningsudvalg med Christian Riber, Michael Wittrup og Annette Drivsholm var der opbakning til, at det fortsætter uændret.

 

5. Nyt fra de fire boards:

erhverv:

Christian fortalte om møde i boardet fredag 9. marts hos Mayflower.

Den gode historie er fortalt og nu skal vi videre, da vi har opbakning fra alle de store virksomheder i byen.

Christian præsenterede derfor forslaget om succes messe.

Der var opbakning fra alle til ideen, så den arbejder vi videre med.

Vi skal vise hvor langt vi allerede er nået med netværket for at få endnu flere med. Være inkluderende for andre i erhvervslivet på en aktiv måde.

Og vi skal være medvirkende til at få flere virksomheder til at etablere sig i byen og blive i byen.

 

handel:

Trine fortalte, at efter Brønderslev Handel har fået Pia som ny handelschef sker der allerede en masse godt.

9 borde bænkesæt sponseret af Rotary og produceret af Produktionsskolen er på vej i bybilledet.

Brønderslev er en god handelsby og vi har gratis p-pladser.

I forhold til andre byer har vi ikke mange tomme butikslokaler.

Vi har gode butikker med en fantastisk service.

Brønderslevs butikker kender deres kunder.

Det nye butiksområde udenfor byen trækker folk til byen og vi skal have dem til at handle inde i byen bagefter. Måske en pylon, der viser vej.

 

kultur:

Inger fortalte, at vi er startet med supplering af boardet med nye medlemmer og vi forventer at der bliver 7 – 8 medlemmer.

I forhold til bosætning, er det er vigtigt med et velfungerende forenings og kulturliv.

Vi har et velfungerende foreningsliv, men kulturen er udsultet og boardet skal arbejde med at få lavet en handleplan som skal tage afsæt i et bredt samarbejde for at få det rettet op.

to forslag til mødedatoer skal jeg sende ud som forslag: 17. eller 18. april kl. 16-18.

 

foreninger:

Det er svært at finde et fælles fokus, men det skal vi arbejde på.

Boardet er blevet suppleret med to nye medlemmer.

Ungdommen skal med i boardet, forslag: gymnasiet og Mathias

Jeg sender forslag til mødedatoer ud for at få gang i arbejdet.

 

6. SoMe status nyansættelse/ foreløbig drift.

Vi har kun fået en ansøger via UCN

men Brønderslev Erhverv har hjulpet her:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A7041678274602618880?origin=SHARED%5FBY%5FYOUR%5FPAGES&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_notifications%3BrDB2zh2YQ2%2Bu0iPWYMB%2Btw%3D%3D

Indtil videre klarer jeg opslag på Facebook og LinkedIn

 

7. Nyt fra projektlederen

Økonomi og opdateret budget blev kort gennemgået.

Kontingenter:

I øjeblikket er PL igang med at udskrive kontingenter for perioden 1/3 – 31/8.

Opstart med advisory boards:

Har som vedtaget i handleplanen startet arbejdet med supplering af boards:

* finde det som der skal arbejdes med

Medlemmer af forenings boardet:

Navn Forening  
Kirsten Juel Jensen Brønderslev Golfklub  
Helle Brogård Bsk08  
Jens Tofting Borger9700  
Svend Andersen Grundejer9700  
Linda Trysøe Gymnastikforeningen  
Arne Jensen BFFI  
Daniel Svane BI fodbold  

medlemmer af kulturboardet:

Navn Forening  
Inger Møller Nielsen    
Carsten Overgård Store Brønderslev marked  
Martin Østergård Brønderslev Amatørscene  
Hans Jacob Møgelmose Brønderslev Event  
Erik Bendtsen Shamrock  
Carsten Nielsen Brønderslev Kirke  
Rasmus Krogh Fritids og Kulturchef  

Optimering af hjemmeside:

Starter snart:

Streamers der fortælle om medlemskab:

er lavet allerede og udleveret.

Google Drev:

Alle bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af advisory boards får i løbet af meget kort tid adgang til Vores By Brønderslev Google Drev.

* mødedatoer hele året frem på alle aftalte møder.

* referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamling, adv. board møder.

* handleplan for 2023.

 

8. Nyt fra forpersonen:

Bosætningsråd:

Annette fortalte om, at der via arbejdet i Spar Nord Tænketank er skabt opbakning fra borgmester Mikael Klitgaard til, at der etableres et bosætningsråd i byen, og med opbakning fra Brønderslev Kommune. Spar Nord Tænketank har fået til opgave at komme med forslag til medlemmer af bosætningsrådet.

Netværk for tilflyttere:

Annette har faciliteret de to nytilflyttede kvinder fra bosætnings eventen med at starte et nyt netværk op. Ønsket er et netværk for kvinder og der er allerede forslag til indhold mm..

Nye medlemmer:

Det er vigtigt, at de enkelte advisory boards danner sig et overblik over hvem vi mangler som medlemmer og bruger relationer til at være opsøgende. Det vil være en stor hjælp til Michael. Vi har stadig brug for flere medlemmer.

Events:

Husk events skal på Vores By Brønderslevs hjemmeside  – så man som borger kan danne sigt et overblik over hvad der sker i byen.

9. Eventuelt.

Intet her

 

Venlig hilsen

Michael Wittrup

 

Inger Møller Nielsen
Richardt Thomsen
Pia Mikkelsen (tv) og Trine Dolbak
Bo Fisker
Christian (tv) og Bo
Annette Drivsholm forperson i Vores By Brønderslev
Christian Riber, næstforperson i Vores By Brønderslev
Kirsten Juel (tv) og Inger Møller Nielsen