Referat af bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev 22. juni 2022 i Hallen

27/06/22

Referat af bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev 22. juni 2022

1. Siden sidst:
 
foreningsboardet og kulturboardet skal suppleres op med nye deltagere:
MIW kontakter 5 emner.
SoMe kører fint.
Flere hverdagshistorier bringes om hvad der sker i VBB.
Instagram kommer med.
SoMe kører også i ferieperioden.
Nu har vi rundet 55 nye medlemmer af VBB.
Der er rigtig mange forespørgsler ude lige nu.
Annette fortalte om Tænketanken og dens nye fokuspunkt, bosætning.
Der skal udarbejdes en masterplan.
Masterplanen udfyldes på Ide & Løsningslaboratoriet 29. september.
Det er vigtigt at VBB signalerer at der sker noget.
Vi er ikke et nyhedsbureau, vi skal på næste niveau.
Vi skal huske at være den paraply, som var med til at skabe VBB.
Vi skal være på forkant med, hvad der kommer af events og gå med, hvis der er et egnet projekt som f.ex springbrætfestival.
Fabrikken er skelsættende.
2. Opdateret budget 2022 og likviditetsbudget frem til 1 marts:
 
Budget 2022 og likviditetsbudget frem til 1 marts blev gennemgået.
3. Ide og Løsningslaboratorium 29. september:
 
Tid: 17.00 - 22.00 i Den Runde Pavillon.
Deltagere: de unge, medlemmer af Vores By Brønderslev og medlemmer af boards.
De unge (25 deltagere)
MIW tager straks kontakt til gymnasiets rektor for at aftale deltagelse:
forslag:
* at en ny samfundsklasse starter det nye skoleår med at have bosætning i Brønderslev som projekt.
* elevrådet inddrages i projektet.
* postkasse med forslag opsættes på gymnasiet.
* de unge fremlægger deres forslag i Ide & løsningslaboratoriet.
Alle medlemmer af Vores By Brønderslev inviteres i næste uge. (55 mulige deltagere)
Alle medlemmer af boardene i Vores By Brønderslev inviteres (20 mulige deltagere)
Der suppleres efterfølgende op, så vi når 100.
MIW inddrager Mârk.
Første forslag til programpunkter:
* De unge fremlægger deres forslag for alle deltagere.
* Der bringes et indlæg om Fabrikken.
* Vi spiser sammen.
* Vi udfylder rammerne for masterplanen i gruppearbejde.
* Fremlæggelse i plenum.
Nicoline og Nille styrer programmet.
 Vi skal have koordineret indhold med handel og erhverv.
4. Gamle medlemmer/ nye medlemmer:
Vi udsender snart kontingentopkrævninger for 2022 til gamle medlemmer på 100 kr + moms.
5. Generalforsamling i Vores By Brønderslev 2023:
Afholdes onsdag den 1. marts kl. 18.00 i Brønderslev Hallen.
 
6. Handlingsplaner./ arbejdet gøres færdigt.
Vi kom videre med arbejdet med handlingsplaner, hvor vi arbejdede med vedhæftede: