Referat af bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev 6. oktober

18/10/22

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 6. oktober i Vores By Brønderslev.

fraværende: Hans Jacob Møgelmose, Kirsten Juel og Trine Dolbak

 

Dagsorden:

  1. 1. Bestyrelse 2023 i VBB:

* Nyt formandsemne blev vendt.

* Hvem stiller Boardene med til bestyrelsen.

De fire boards bedes vende tilbage med navne på person der i 2023 repræsenterer boardet i bestyrelsen.

  1. Økonomi 2023:

* Vi mangler pt. 160.000 kr. for at økonomien kan løbe rundt indtil efter 1/3, hvor der kan sendes nye kontingentopkrævninger ud.

Bestyrelsen vil løse det ved at skaffe flere indtægter ved at øge indsatsen for at skaffe flere medlemmer.

* Liste over ja/nej/ afventer svar på medlemskab skal jeg sende til Erhverv.

* Bestyrelsen havde en snak om, om det var med Facebook eller noget helt andet VBB skal få nye medlemmer?

* For at have en strategi for vores indsats inviterer Annette, Elise fra Spar Nord som har det som speciale til næste bestyrelsesmøde i VBB 3. november.

 

  1. Bosætnings Event i Brønderslev Hallen 9. november 

* Lars redegjorde for planerne for mødet som bestyrelsen sagde OK til.

* Bestyrelsen blev enige om, at mødet skulle være med direkte invitation og ikke via pressen.

* Jeg skal lave udkast til invitation og sende til Lars som godkender.

* Den færdige invitation sendes til Marianne Gade til hendes invitation til erhverv.

* Den færdige invitation sendes også ud med reminder.

* Tino skal have div. oplæg i god tid.

 

  1. SoMe aktivitetsplan:

med bosætning som fokus.

Vi har øget indsatsen med positive historier fra Brønderslev, der kan gavne Bosætning.

Det er sporet vi følger fremadrettet.

Vores planer kan læses her.

Vi vendte tilbud fra Podi, der har de tre on-line aviser:

Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Avis.

De tilbød at bringe vores historier.

Vi vender også dette punkt på næste bestyrelsesmøde.

SoMe eksponeringer.

status givet.

  1. Aktiviteter i boardene:

status.

* Der var tirsdag Morgenmøde i Brønderslev Handel med tema om Bosætning.

Punkterne med de mange gode ideer derfra bliver givet videre til Bosætning Mødet.

* Der er med kultur og foreningsboardet aftalt et fælles møde for at give input til bosætnings

Samtidig en velkomst til 3 nye Board Medlemmer.

* Vi har aftalt at søge midler fra ny pulje til et foreningsmøde for alle foreninger i byen med

inspirerende oplægsholder.

* Erhvervs Boardet har aftalt at mødes om punkter til bosætningsmødet.

https://ligeher.nu/broenderslev/nyheder/nu-har-peter-500-000-kroner-at-dele-ud-af-til-nye-projekter/3456223

  1. Hvervning af nye medlemmer:

* Jeg vil få hjælp fra erhvervs boardet med at skaffe flere fra erhverv.

 

  1. Eventuelt

* Annette fortalte at Tænketanken også kommer med punkter til Bosætningsmødet.

oplæg: Marianne Gade fra Erhverv, Rasmus Krogh fra foreninger og Daniel Svane.