Referat af bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev 8. september i Spar Nord

Hermed referat fra bestyrelsesmøde:
Torsdag den 8. september kl. 7.30 i Spar Nord.
fraværende: Jacob Møller Knudsen, Trine Dolbak, Hans Jacob Møgelmose og Kirsten Juel.
Dagsorden:
 
1. Økonomi status:
Opdateret medlemsstatus og budget var medsendt dagsordenen.
Likviditetsbudget frem til 1/3  blev uddelt
Budgettet blev gennemgået og følgende bestemt:
Der afsættes kr. 5.000 kr til at booste opslag på Facebook om bosætning.
F.ex. Opslag om billige varmepriser og nye byggegrunde i sydbyen.
For at få nye medlemmer med besluttede bestyrelsen, at der fra dd var udvidet rabat:
* Resten af året koster 25% af hele årskontingent.
Dog ikke detail, hvor minimumssatsen stadig gælder.
Projektleder kan nu rette henvendelse til små virksomheder om medlemskab.
2. Mârk:
Status, hvad vi har af udestående:
Vi skylder Mârk kr. 15.000 + moms for arbejde udført ift. Ide & Løsningslaboratorium/ planlægning. OK til dette fra bestyrelsen.
Afrapportering til Spar Nord Fonden vil koste 15.000 kr + moms. OK til dette fra bestyrelsen.
Disse to beløb er nu sat i budget.
3. Ide og Løsningslaboratorium/ Bosætning
* Vi  blev enige om at starte planlægningen af et Bosætnings Møde i starten af november som vi selv afholder.
Planlægningsudvalg Lars og Michael.
* Journalist fra TV2 Nord interviewer:
tilflyttere til Brønderslev, Advisory boards og Tænketanken.
Gruppearbejde om bosætning.
Gruppearbejdet skal skaffe konkrete forslag til tiltag fra VBB for at øge bosætningen.
Afvikles i Brønderslev Hallen.
Deltagerantal +60.
Starter mødet kl. 18 med sandwich og vand.
Politikere fra Brønderslev inviteres.
MIW arrangerer møder med adv. boards for at planlægge aktiviteten.
4. SoMe aktivitesplan:
med bosætning som focus.
De fleste historier på hjemmeside og Facebook der bringes nu, tager nu afsæt i bosætning.
På bestyrelsesmødet blev der besluttet at MIW retter henvendelse til Domea for planlægning af opslag/historie om ledige lejligheder i Tårnhusene.
MIW skal også rette henvendelse til  byens ejendomsmæglere, så der kan laves opslag/historie om udviklingen af salget af huse i Brønderslev.
På næste møde med Fie og kommende indholdsplan deltager Lars sammen med Annette, Fie og MIW.
 
5. Nye medlemmer af advisory boards foreninger og kultur:
Vi har flere nye medlemmer:
Svend Andersen fra Grundejer 9700,  Helle Brogaard bsk08 og Jens Tofting Borger 9700.
To mere er på vej, hvor MIW afventer endeligt svar.
6. Hvervning af nye medlemmer:
Vil fortsat køre på fuld kraft for at nå i mål.
 
7. Eventuelt
Vi rykker tidspunktet for morgenmøderne i VBB  lidt frem til kl. 8.
Søren sender nye invitationer ud.