Referat af bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev den 16. august 2023

18/08/23

Referat

Onsdag den 16. august kl. 8 - 9.30 i Spar Nord, Algade

Fraværende: Christian Riber og Trine Dolbak

På forhånd var udsendt filer med økonomi, tilmeldinger til Succes Messe, status på handleplan til bestyrelsen.

Referat:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14. juni:

Referatet blev godkendt:

2. Bordet rundt.

punktet slået sammen med punkt 3.

3. Nyt fra de fire boards.

Erhverv:

Bo:

* der har ikke været flere møder siden sidst.

* lærlingenetværket er en stor succes med månedlige møder.

Sidste arrangement var hos Serman og Tipsmark med 25 deltagere

Pia vil prøve at få butikselever med.

Richardt:

* der er god aktivitet i erhverv

f.ex LandboNord og Padelcenteret.

* stor interesse for de nye erhvervsgrunde. Medio 2024 er der afklaring med ny lokalplan for området.

* Biogasanlæg er på vej. De nye anlæg er bedre. Det er vigtigt at skabe tillid i forhold til den almindelige borger.

Handel:

Pia:

* Har nu været handelschef i et halvt år.

* Hun er ved at finde hendes vej i jobbet.

* Arbejder med at forsyne Facebook med mange gode opslag.

* Arbejder pt. med planlægningen af Open by Night senere i måneden.

* Pia prøver at række ud efter kultur og erhverv.

* Pia og PL har et godt samarbejde og arbejder på at etablere handelsboardet i VBB.

Forslag til arbejdsområder for boardet: Turisme, Pylon ved rundkørsel.

Kultur:

Inger:

* Fornemmer boardet er på vej efter at have kørt på lav blus.

* Kulturinstitutionerne skal arbejde sammen og trække i samme retning.

* NIHs støtteforening har i år 2 arrangementer mod 8 tidligere. Shamrock ligeledes.

* Der er 8 i boardet nu.

* Møde med Rasmus Krogh senere på måneden.

* Vi skal have kommunen med.

* Vi skal nedbryde barrierer.

* Pia: Tænk Handlen ind.

Foreninger:

Kirsten Krogh

* ikke haft møde siden sidst.

* BFFI vil have hjælp. Der er møde på fredag.  Husk at tænke Padelcenteret ind her. Husk at få fat i dem, der ikke går til nogen aktivitet.

* ser vi mindre Facebook.

* god sommer i Golfklubben med mange besøgende/ får turister til byen/ godt for alle.

Annette Drivsholm:

* Brugte forening som eksempel med faldende antal arrangementer.

* Hvad kan man gøre for at gøre tilbudene mere efterspørgselsdrevet.

* God ide: Spørg erhvervslivet, hvad er der behov for.

4. Succes Messe status tilmeldinger:

* Der er plan for at få de sidste tilmeldinger i hus. Vi mangler 24 og har indtil 1/9.

* PL giver fuld fokus for at få messen i hus.

* Husk at salg er OK som argument

* OK at referere til andre der deltager.

* Pia vil løfte det ind i Handlen:

Ny status er vedhæftet (pr. 16.08)

gren Antal mål mangler i alt
Erhverv 17 30 13
Detail 5 10 5
Foreninger 14 20 6
I alt: 36 60 24

5. Turisme 

Punktet er ønsket af Handelschef, Pia Mikkelsen

* Brønderslev skal med på landkortet.

* Ikke sat noget igang endnu, men Pia arbejder på det.

* Pia skal kontakte formanden for turismeudvalget.

Richardt vil tage kontakt til Rene Seeberg for en indledende dialog.

* ros til Brønderslev Hallens Hostel. Det er billigt og godt.

6. SoMe status

* Får fuld fokus med daglige opslag og delinger som mål.

* Vil satse på mere erhvervsstof og dermed flere opslag på LinkedIn.

Gode resultater. Forfatterskolen og opslag om skolestart mandag delt af kommunen.

PL skal fortsætte samme linje.

7. Nyt fra projektlederen

Økonomi:

Gennemgået

Vi skal forsøge at få tilskud kommunalt.

Richardt tilbød at tage en snak med borgmesteren.

status på handleplan:

* Fokus på de gule punkter i handleplanen.

* PL vil gerne have hjælp for at få flere medlemmer, hvis nogen kender nogen.

8. Nyt fra formanden:

Der er etableret et bosætningsråd, hvilket er rigtig positivt.

* Lars Bundgård Sørensen, Annette Drivsholm, Lasse Riisgaard, planlægger fra kommunen, Anders Holt Christensen, Henrik Augustesen, Christian Riber, Morten Brix, Mikael Lykke og Dorte Nielsen Fredensbo.

* Bosætningsrådet forventes at komme med i høringsfasen i forhold til boligpolitikken.

Spar Nord Fonden støtter fællesskaber der mærkes og Annette forsøger, at få så mange midler til området som muligt. Meget af det som går igen ved ansøgningerne er den gejst og entusiasme som opleves i Brønderslev.

  1. Eventuelt.

Ingenting her.

Ref. Michael Wittrup

MESSEN

gren Antal mål mangler i alt
Erhverv 17 30 13
Detail 5 10 5
Foreninger 14 20 6
I alt: 36 60 24