Referat af bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev den 3. april 2024

02/05/24

Referat af bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev

Bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev onsdag den 3. april kl. 8.00 - 9.30 i Spar Nord.
afbud fra: Trine Dolbak.

1. Godkendelse af referat:
opfølgninger:
* Julegavetilbud handel/erhverv. Er på dagsordenen i kommende boardmøde.
* Handel og erhverv deltager på kommende møde i kultur boardet den 17. april kl. 16.00 i mødelokale i Hallen.
* Hjemmeside forventes færdig i ny version ultimo april.
* Øget indsats på LinkedIn.
* Byens kontor arbejdes der videre med.
* Gavlmalerier.
ref godkendt.
2. Bordet rundt / nyt fra de fire boards.
Vi startede med en præsentation og sagde velkommen til Helle Brogaard fra svømmeklubben.
 
Erhverv:
Bo: 
Møde i G30 på PM Energi.
Lærlinge Netværk er en kæmpe succes.
Godt besøgt Jobmesse.
Jacob Møller Knudsen, Cubic og Morten Brandborg, Green Instruments er stoppet i boardet. Herfra tak for en kæmpe indsats og uvurderlig støtte.
Ny i boardet er Richardt Thomsen RTE Erhvervsbyg.
 
Richardt:
Der har været afholdt generalforsamling i Brønderslev Erhverv i Hjallerup.
JCI har fået en flot start med 6 - 18 deltagere. 
Der arbejdes med nye erhvervs udstykninger.
Der flytter en ny stor virksomhed til Hjallerup.
 
Kultur Boardet:
Martin:
På møderne udveksles arrangements datoer for at undgå overlap./træden over tæerne.
Alle har været udfordret efter corona og erfaringer deles i boardet.
Forslag om fælles webshop i VBB regi, hvilket der arbejdes med at få en pris på.
Erhvervslivet skal byde ind og eventuelt købe arrangementer.
Der var stor opbakning til mødet fra handel til ideen om en kulturnat.  Pia og Martin arbejder videre med ideen.
 
Forenings Boardet:
Helle:
Arbejder med forslaget om "Byens Kontor"
Arbejder med frivillighed og har haft en aften med oplæg fra DGI
Fælles forsikring for foreninger med frivillige. PL spørger nærmere ind ved HL som stillede forslaget.
Arbejder med fælles spiseseddel.
Handels Boardet:
Under opstart.

3. Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Annette Drivsholm, direktør Spar Nord, Midtvendsyssel.
Næstformand: Christian Riber, ejer af Brønderslev Caravan og Trailercenter.
Som sekretær og kasserer: Projektleder, Michael Wittrup.
Der afholdes 5 årlige bestyrelsesmøder og jævnlige forretningsudvalgsmøder, hvorfra bestyrelsen får referat.
Bestyrelsen vil gerne komme med flere indspark og ideer, så PL kan sende meget mere denne vej.
 

4. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 2024 /2025:
fastlagte:
      12. juni kl. 8.00 afholdes i Fabrikken og efterfølgende i BAS.
      20. august kl. 17.00
      20. november kl. 8.00

5. Nyt forslag til markedsføring/ præsenteret i erhverv 21.03
God ide, da dette er næste skridt i rejsen for at fastholde nuværende medlemmer og fortælle nye hvad projektet går ud på.
Skal også inkludere foreningerne i Brønderslev, evt. handel
Vi kan evt. få Rasmus til at søge midler fra Spar Nord Fonden til formålet.
 

6. Nyt fra projektlederen/ økonomi:
Den aktuelle økonomi blev gennemgået.
Likviditeten er fin.
 
budget og forslag til at øge indtægterne med 200.000 kr  blev godkendt.
Alle lovede at kigge emnerne igennem for at PL kunne få hjælp med at finde nye.

7. Nyt fra forpersonen:
Annette takkede for genvalget som forperson i Vores By Brønderslev.
Fortalte om at Spar Nord Fonden snart deler mange penge ud. Sidste frist for ansøgninger er 24. april.
Fortalte om Spar Nord Fondens mulighed for crowdfunding til støtte af projekter.
Foreningen skaffer 75%, Spar Nord Fonden skaffer resten.
Dog falder finansiering i punkt 5 omtalte ikke under formålet. 

8. Eventuelt:
Ingenting her.