Referat af bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev den 4. august

Referat af bestyrelsesmøde 4. august:

deltagere: Lars Bisgaard, Søren Flodgaard, Kirsten Juel Jensen og Michael Wittrup
 
 
1. Økonomi status:
 
* opdateret medlemsstatus og budget var udsendt til orientering
 
Vi gennemgik tallene i budget og likviditetsbudget frem til 1/3.
Jeg gør en øget indsats for at få medie sponsorater, da virksomheden, der siger ja nu også vil få reklame på Facebooksiden og Instagram.
Vi skal gerne finde 5-6 inden 1/1.  Ingen tegnet i juni.
 
Juni gik næsten som budgetteret.  Juli lå lidt under. 
 
 
2. Ide og Løsningslaboratorium 29 september:
 
* den første planlægning
Der er kun tilmeldt 5 ved forhåndstilmeldingen som blev udsendt i juni.
Ideen med at inddrage samfundsklasser på gymnasiet kom for sent i forhold til årsplaner.
 
så der helt ny indgangsvinkel til:
På bestyrelsesmødet kom der forslag om at vi skal arbejde videre med:
Inddrage journalist, der interviewer to tilflyttere på lde og Løsningslaboratoriet om hvorfor de flyttede til byen.
Inddrage Michael Justesen fra TV2 Nord.
Inddrage bureauet “Weltclasse” der giver sin mening om Brønderslev
Lars undersøger ovenstående i ugen.
Søren kontakter Mikkel Pi som mulig facilitator.
Når der er fuldt program, udsendes det sammen med remeinder. Helst inden for 14 dage.
Michael skal undersøge mht. Mârk og deres rolle, da vi jo har det meste på bedding selv.
Måske skal Mârk være med i et arrangement senere.
 
 
3. Nye medlemmer af advisory boards foreninger og kultur:
 
Jeg har kontaktet emnerne fra forrige møde
 
Ja, fra Helle Brogård fra svømmeklubben (foreninger)
Ja, fra Jens Tofting (kultur)
Ja, fra Svend Andersen (foreninger)
Vi har spurgt to yderligere, som tænker over om de vil være med.
 
 
4. Hvervning af nye medlemmer:
 
Emner kontaktes på mail først, opkald  + canvas.
Der kommer nye med hver uge.
 
 
5. Handlingsplan status:
 
Færdiggøres på kommende bestyrelsesmøder.
 
6. SoMe status:
 
Der var enighed om at Facebook Gruppen skal være åben, så vi kan få flere end 1.700 medlemmer vi har nu.
Beslutningen tages endeligt på næste bestyrelsesmøde.
Indholdsplan august er sendt til bestyrelsen.
 
7. Bestyrelsen 2023:
 
Søren oplyste, at han stopper som formand ved kommende generalforsamling i marts og allerede nu skal der findes nyt emne som formand. 
Bestyrelsen opfordrede boardene til allerede nu at tænke repræsentanter til bestyrelsen ind.
 
Nye mødetidspunkter:
 
Bestyrelsesmøder er flyttet til morgenmøder.
 
Ref. Michael Wittrup