Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev 10. januar

13/01/23

 

Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar kl. 8.30 i Vores By Brønderslev.

- afbud fra Jacob Møller Knudsen og Trine Dolbak.
 
1. Konstituering af ny bestyrelse:
Bestyrelsen skulle konstituere sig på ny idet Søren Flodgaard stopper dd som formand I Vores By Brønderslev idet han har fået nyt job som varehuschef i Føtex i Aalborg.
- Hvis et konstitueret medlem erstattes af en suppleant, skal bestyrelsen konstituere sig på ny ifølge punkt 5 i vedtægterne.
 
Annette konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne punkt 7.
Som suppleant indtræder Mikael Lykke som nyt medlem af bestyrelsen.
Som ny formand valgtes Annette Drivsholm.
Som ny næstformand valgtes Christian Riber.
Nyt forretningsudvalg bliver Annette Drivsholm, Christian Riber og Michael Wittrup
 
2. Stor tak til Søren:
Kl. 9 havde vi inviteret Søren Flodgaard, hvor han skulle have en lille gave fra foreningen.
Søren blev takket for hans kæmpe indsats for Vores By Brønderslev og vi ønsker ham alt mulig held og lykke i hans nye job i Aalborg.