Referat af generalforsamling i Vores By Brønderslev 20. marts 2024

22/03/24

Referat:

Generalforsamling i Vores By Brønderslev

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 18.00 i Brønderslev Hallen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:

Gert Storkborg blev valgt som dirigent.

Gert fortalte, at generalforsamlingen var lovligt varslet i forhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning:

Annette Drivsholm aflagde en meget grundig beretning.

Beretningen blev vedtaget.

Kommentarer:

Det vil være en god ide at lave kollektivt tilbud på forsikring af foreningerne frivillige.

God ide med en fælles platform for salg af billetter

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:

Fremført af Jes Jacob.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent:

Ingen ændringer af kontingentet.

Fremført af Michael Wittrup

5. Indkomne forslag:

ingen forslag indkommet

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Valg lige år 1. medlem:  

Christian Riber Brønderslev Caravan og Trailercenter blev genvalgt.

Valg af suppleanter:

Birgitte Mortensen, PM Energi, blev valgt som 1. suppleant.

Daniel Svane, BI Fodbold, blev genvalgt som 2. suppleant.

Udpeget af boards: (indtræder i bestyrelsen fra 20. marts)

Handel:       Trine Dolbak, Skott og forperson Brønderslev Handel og Pia Mikkelsen Handelschef

Erhverv:      Bo Fisker, Serman & Tipsmark

Foreninger: Helle Brogaard: bsk08

Kultur:         Martin Østergaard: BAS

7. Valg af revisor og suppleant.

Jes Jacob blev genvalgt som revisor.

Jesper Hardahl blev valgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Ingenting her.

Venlig hilsen

Vores By Brønderslev