Talere ved årets Stafet For Livet Brønderslev den 15-16. juni 2024

Talere ved årets Stafet For Livet Brønderslev den 15-16. juni 2024

Åbningstaler bliver igen i år ambassadør for kræftens bekæmpelse Daniel Svensson

Åbningstaler bliver igen i år Daniel Svensson, kendt fra håndbold og TV.

Daniel Svensson var åbningstaler ved stafetten i 2018, hvor han fortalte om de to kræftforløb, han dengang havde gennemgået, og var på det tidspunkt erklæret kræftfri.

Daniel har så desværre måttet igennem endnu et forløb med kræft i 2022, men er da heldigvis igen ovenpå og uden kræft.

Ved stafettens åbning er der fokus på de fightere, der er tilmeldt, og som står forrest i gule fighter t-shirts foran Bussscenen i vores flotte Rhododendronpark, der for kort tid siden dannede rammen om Royal Run. Fighterne går efter åbningstalerne den første stafetrunde sammen, og forrest går Harmoniorkestret der igen i år, støtter op om Stafet For Livet.

I styregruppen for Stafet For Livet, kan vi kun ønske Brønderslev kommune tillykke med et flot Royal Run arrangement, hvor man i måneder op til kunne se flere og flere motionerer ved løb eller gang på byens veje og flotte stier.

Motion har jo en forebyggende effekt på udvikling af kræft, og skulle man blive ramt, hvad hver tredje af os statistisk set vil blive en gang i løbet af vores liv, så har det stor betydning, at vores krop er i god og stærk form, når der skal behandles for kræft. Så det kunne vi jo kun støtte op om.

Så nu vil vi i styregruppen håbe, at vi kan hilse alle de motionister velkommen til vores stafet, hvor de kan fortsætte, hvad der er godt begyndt, nemlig med at gå og løbe for sundheden, og ved stafetten ikke mindst for den gode sags skyld, nemlig at få samlet ind til Kræftens Bekæmpelse, og for at være med til at vise støtte til de kræftramte. Alle indsamlede midler går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse, størstedelen til forskning, så vi kan få knækket koden til effektiv behandling og forebyggelse af alle kræftformer.

Vi glæder os meget til atter at kunne byde Daniel Svensson velkommen i vores dejlige park, som jo under Royal Run blev landskendt som Nordeuropas største Rhododendronpark.

 

Lysceremonitaler

Lysceremonitaler bliver ambassadør og medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse tidligere Chefpoliti inspektør Per Larsen.

Per Larsen har som Daniel Svensson gennemgået flere kræftforløb. Fire gange har kræften ramt Per Larsen, der i dag er kræftfri. Per Larsen har tidligere været vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse.

Per Larsen gæstede for nyligt Brønderslev som foredragsholder til et arrangement arrangeret af vores lokalforening for Kræftens Bekæmpelse. Per Larsen arbejder på, at fjerne tabuer om kræftsygdom og for synliggørelse af kræftsagen. Per Larsen der som beskrevet tager rundt som foredragsholder, vil holde talen til den meget højtidelige lysceremoni, der er stafettens højdepunkt. Man kan op til denne ceremoni købe en lyspose gennem vores hjemmeside eller på selve stafetten, og skrive en personlig ting på posen. Det kan være håb for en eller flere, der er ramt af kræft, eller et minde om en man har mistet til kræft.

Udover at høre Per Larsens tale, vil der være musikalsk indslag ved Trompetist Orla Juul Pedersen og på klaver Jonatan Kagan. Der vil så blive afholdt et minuts stilhed.

Der er en hel særlig stemning ved en lysceremoni. En stemning man vil huske længe efter. Stafetten standses under ceremonien, og efter højtideligheden startes den op igen. De deltagere der vil gå om natten, begynder så lige så stille at bevæge sig rundt på de smukke stier igen, og vi håber, rigtigt mange vil gå med i nattetimerne, og mærke den følelse af fællesskab og samhørighed der er, når vi går der sammen ved solopgang, og lysceremoniens helt særlige indtryk får lov at sætte sig.

En stafet varer 24 timer, hvilket symboliserer, at er man ramt af kræft, er det alle døgnets 24 timer. Alle er velkomne til at komme og gæste stafetten den weekend, også blot for at se hvad det er, nyde musikken og alt hvad der sker i løbet af denne weekend.

Vi glæder os meget til at møde både Per Larsen og Daniel Svensson på årets smukkeste stafet, Stafet For Livet Brønderslev, i Nordeuropas største Rhododendronpark.

Lone Lønbro Jensen

Formand for Stafet For Livet