Referat af bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev 23. november 2023

Referat af bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev torsdag 23. november 2023

Martin Østergaard erstatter Inger Møller Nielsen som medlem i bestyrelsen

Afbud fra: Trine Dolbak

Punkter:

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde: /godkendt tilbagemelding fra Richardt vedr. møde med borgmester. Turisme tag i Rasmus fra erhverv. Brønderslev kommune er med i Destination Nord.
 2. Bordet rundtog 3. nyt fra de fire boards.

Bo: Brag af en messe, møde på Mariendal i erhverv omhandlende Royal Run, lærlingenetværk. Opf. til handel tag fat i Marianne Gade for at få detailhandelselever med.

Pia: Har haft en travl opstart med at få overblikket. Hvad virker, hvilke vinkler,vil gerne knytte erhverv tættere på, vil gerne involvere Brønderslev handel i Royal Run. Opfordring til handlen om at tilbyde erhverv julegaveløsninger. Vil gerne samarbejde med kulturdelen i VBB.

 

Christian: Messen var gået supergodt, deltaget i samme møder som Bo i erhverv

Kirsten: Foreninger har haft et enkelt møde siden sidst. Har fået lavet formål for boardets arbejde og fået Poul Lønbro fra Idrætssamvirket med på møderne. Med hensyn til byens kontor var foreningerne med, hvor ligger bolden. Evt mødes og lære af Hjallerup. Næste møde 11. december.

 

Richardt: Der er bestyrelsesmøde i erhverv i næste uge. Har været møde i erhverv i Sindal med biogas på agendaen. Har haft kontakt med Rene Zeeberg, som ikke pt kunne deltage i board. Har haft møde med borgmesteren 16. august om turisme. Brønderslev Kommune bidrager med 600.000 kr til samarbejdet i ”Destination Nord”. Arbejder med lokalplanen for området ved Mc.Donnalds samt at finde nye virksomheder til Altoglas’s snart tomme bygninger.

 

Martin: Boardet har lige haft møde i sidste uge i kirken, den 21. februar kl. 16 inviteres rep. Fra erhverv til at deltage i møde.Tag også handlen med, Fælles billetsalgsplatform undersøges ved Podi, hårde tider for de kulturelle foreninger,

Foreningen Norden er kommet med i boardet. Foreninger interesseret i Royal Run som frivillige, AD der kommer snart en tilbagemelding, møder i i 2024 lagt fast,

 

 1. Vores By Brønderslev  Messen./ evaluering

Tilfredshed overordnet med dagen: (1 -5 )

Her scorede vi et gennemsnit på: 4,3

 

 

    Tilfredshed med antallet af gæster af gæster på messen: (1 – 5

Her scorede vi et gennemsnit på: 4,1

De færre besøgende sidst på eftermiddagen trak ned.

 

 

Tilfredshed med markedsføringen. (1-5)

Her scorede vi et gennemsnit på: 4,5

Vi besluttede at messen skulle fortsætte i 2024. MIW kontakter hallen.

 1. Status handelplan. (vedhæftet)

Vi fik masser af nye input som udsendes særskilt i en opdateret handlingsplan for 2024 udsendes i december.

Input: Mediepartner, hvad får jeg ud af at være mediepartner, medlemmer af G30 der ikke er medlemmer af VBB tilbydes  medlemskab, møde med tilflyttere løftes til ejendomsmæglere og boligselskaber, board i handel skal aktiveres, Junior Chamber afdeling i Brønderslev. Flere  gode historier om det at flytte til Brønderslev. Netværksmøde med minister. Randi Ib. 5 årlige bestyrelsesmøde i bestyrelsen.

 

 1. SoMe status

 MIW fortsætter med SoMe, vil arbejde med forbedringen af hjemmesiden i tiden op til jul.

Nyhedsbrevet skal fremover kun udkomme 2 gange om måneden. Den 1. og 15.

 1. Nyt fra projektlederen.
 2. Økonomi gennemgået

 Detailhandelsanalyse:

Annette foreslog, at vedhæftede forslag sendes til behandling i Teknik og Miljø via Lasse Riisgaard på vegne af VBB.. Dette blev vedtaget.

Royal Run:

Annette orienterede om Royal Run, hvor der var samlet 750.000 kr fra erhvervslivet og 400.000 fra Spar Nord Fonden. Super Flot.

Ruterne er ved at blive fastlagt, starter ved Idrætshøjskolen og den korte går nok gennem Rhododensronparken, 5 km gennem byen.

Tænketanken:

Ideen om Byens Kontor kommer fra Tænketanken

Bosætningsrådet ligeledes.

 

 1. Bestyrelsesmøder og generalforsamling i 2024:

Forslag til mødedatoer:

 1. januar kl. 8.00
 2. april kl. 8.00
 3. juni kl. 8.00
 4. august kl. 8.00
 5. november kl. 8.00

 

Generalforsamling 2024 (er booket)

Generalforsamling 2024 i Vores By Brønderslev:

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 18 i mødelokale 1 i Brønderslev Hallen.

Der serveres en let gang aftensmad.